Kasteel Geldrop

Horizontal tabs

Beschrijving

Kasteel Geldrop. Omgracht gebouw, bestaande uit een middenpaviljoen (1616, blijkens ankers) met een zadeldak tussen trapgevels, geflankeerd door latere aanbouwsels, waarvan de linkervleugel op oude grondslagen rust.

Rechts de onderbouw van een toren. De middenvleugel is onderkelderd en heeft door segmentbogen overtoogde vensters.

In de westmuur van de westvleugel een wapenschild van Adriaen van Sprangh (1769). Inwendig: deur (1616) met gesneden bovendorpel waarop het wapen Hoorne, en een 18e eeuwse schouw.

Kasteel Geldrop (Mierloseweg 1) ligt in een park. De oorsprong van het gedeeltelijk omgrachte gebouw gaat terug tot 1377. In de 17de eeuw werd het grotendeels door brand verwoest en vervolgens herbouwd. De middenvleugel met verdieping en zadeldak tussen trapgevels heeft ankers met het jaartal 1616. Van de vroegere kruisvensters zijn nog enkele ontlastingsbogen in het muurwerk zichtbaar. Het interieur bevat een deur uit 1616; de gesneden bovendorpel draagt het wapen van het geslacht van Horn, heren van Geldrop en Heeze-Leende. Er is een 18de-eeuwse schouw. In een buitenmuur van de westvleugel zit een steen met het wapen van Adriaen van Sprangh (1769), de toenmalige bezitter van het kasteel. Aan de oostzijde resteert de onderbouw van een middeleeuwse woontoren, waarvan het bovendeel in 1840 werd afgebroken. Rond 1870 kreeg het kasteel een nieuwe eigenaar, H.P. Hoevenaar jr., die suikerfabrieken in Nederlands-Indië exploiteerde. Hij gaf het kasteel zijn huidige vorm door de bouw van nieuwe zijvleugels. De westvleugel rust nog op oude grondslagen. Rondom het kasteel werd een Engelse tuin aangelegd. Uit dezelfde tijd stammen ook de oranjerie, de plantenkassen, de rentmeesterswoning annex koetshuis en paardenstal en de dienstwoning. Naast de dienstwoning staat een aggregaathuisje uit omstreeks 1920; het kasteel had toen nog een eigen elektriciteitsvoorziening.

Adres

Mierloseweg 1
5662 KA Geldrop

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0