Kasteel Limbricht

Horizontal tabs

Beschrijving

Kasteel van Limbricht, gelegen op een omgrachte heuvel. Rechthoekig gebouw van omstreeks 1630 met binnenhof, een rechthoekige toren met knobbelspits op de achtervleugel en een kleine achterwaarts uitgebouwde kapel daarnaast. Tussendorpelvensters van hardsteen. Inwendig o.a. een rijke schouw met zuilen en leeuwefiguren, XVIIb, en een schouw, XVIII, met gebeeldhouwde wangen, XVIIb. Grote voorburcht in dubbele haakvorm onder een aangesloten doorlopende bedaking en door een gemetselde boogbrug met hoofdgebouw verbonden, XVIIb. Boven de toegangspoort aan de veldzijde een barokke omlijsting, waarin vroeger een wapen. Vierkant tuinpaviljoen met hoekblokken en rechthoekige vensteromramingen van hardsteen, onder een tentdak.

Kasteel Limbricht (Allee 1) ligt op een omgrachte ronde middeleeuwse motte en bestaat uit vier onderkelderde bakstenen vleugels rond een binnenplaats. De motteburcht gaat mogelijk terug tot de 10de eeuw. Onder de huidige bebouwing zijn restanten gevonden van een wellicht vroeg-12de-eeuwse ronde kasteeltoren, die waarschijnlijk omstreeks 1250 is herbouwd. Het huidige complex kwam rond 1630 tot stand in opdracht van Nicolaas van Breyll († 1655) en zijn echtgenote Maria van Eynatten tot Neurenberg. Dit in laat-maniëristische stijl uitgevoerde kasteel is Limbricht, Kasteel Limbricht voorzien van een dubbele bordestrap en een omlijste rondboogingang met daarboven de gebeeldhouwde wapens van de bouwheer en zijn vrouw. De achtervleugel heeft een vierkante traptoren met een uit de tweede helft van de 17de eeuw daterende dubbele knobbelspits. In de middenas van deze vleugel bevindt zich een uitgebouwde, vijfzijdig gesloten kapel, die is toegevoegd rond 1643 en voorzien van een stucplafond uit 1666. De kelders van het kasteel hebben mergelstenen tongewelven. Op het door twee leeuwen op ionische zuilen gedragen fries van de schouw in de grote zaal (tweede kwart 17de eeuw) zijn de gebeeldhouwde alliantiewapens van de bouwheer en zijn familie zichtbaar. Verder is er een schouw uit de tweede helft van de 19de eeuw met hergebruikt 17de-eeuws beeldhouwwerk.

Adres

Allee 1
6141 AV Limbricht

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0