Kasteel Maurick

Horizontal tabs

Beschrijving

Kasteel Maurick. Omgracht kasteel in 1504-1509 gebouwd door Jan Heyns, een der bouwmeesters van de St. Janskerk in 's-hertogenbosch, in opdracht van Jonker Jan Heym, hoogschout van de Meierij. In 1891-1892 gerestaureerd en veranderd door architect L.C. Hezenmans. Ophaalbrug, poortgebouw geflankeerd door deels veelhoekige torens; arkeltorens aan het hoofdgebouw daarnaast; trapgevels aan de zijvleugels; op de binnenplaats tegen de achtergevel hoogopgaande traptoren met ingesnoerde naaldspits.

Kasteel Maurick (Maurick 3), thans hotel-restaurant, staat op een omgracht terrein. Het oorspronkelijk wellicht 15de-eeuwse kasteel werd in 1504-'09 herbouwd voor schout Jan Heyms, vermoedelijk naar plannen van Jan Heyns. Rechts tegen het hoofdgebouw aangebouwd staat een door twee ronde torens geflankeerde ingangspartij met houten ophaalbrug. Het middengedeelte van het hoofdgebouw heeft twee uitgekraagde 16de-eeuwse arkeltorentjes, vroeger hoektorentjes. De uitgebouwde, gedeeltelijk achtkante toren aan de achterzijde is ook 16de-eeuws. De 17de-eeuwse vleugel rechts van de ingangspartij is in de loop der tijd sterk verbouwd. Op de binnenplaats bevinden zich de grafsteen van Aert Heyms († 1562) en een laat-18de-eeuwse oranjerie. De huidige gedaante van het kasteel is grotendeels het resultaat van een ingrijpende restauratie in 1891-'92 onder leiding van L.C. Hezenmans. Toen zijn de verschillende daken tot één hoogte opgetrokken. Het kasteel ligt in een landschapspark met vijvers die het tracé van een verlande Dommelarm volgen.

Adres

Maurick 3
5261 NA Vught

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0