Kasteel Reigershof

Horizontal tabs

Beschrijving

Kasteel Reigershof of Hof van Delft naar de familie die het bouwde of Hof Le Grelle naar zijn huidige bewoners.

Begin 17de eeuw had de familie van Delft eigendommen in Berendrecht in de zogenaamde Kempenhoek. Zo bezat Gerardus van Delft (° 1624) hier een jachtpaviljoen, waarvan men niet weet of hij het erfde of zelf liet optrekken. Dit buitenverblijf bestond uit de huidige toren en de zuidelijke zijvleugel; in 1692 geërfd door zijn broer Jean-Baptist die de noordelijke vleugel liet optrekken.

Rond 1934 liet de toenmalige eigenaar L. van Delft de zuidelijke zijvleugel uitbreiden. De hoofdingang bevond zich eertijds aan de Sint-Jan Baptiststraat; zie ijzeren hek met arduinen schamppalen en koetsierswoning.

Heden witbeschilderd kasteel, ingeplant in het westen van een ommuurde tuin, met vijver ten oosten van het kasteel, voormalige
paardenstallen ten zuidoosten en verder ten zuidoosten bakhuisje en volière. Voormalige koetsierswoning ten noorden.

Verankerde bakstenen constructie op rechthoekige plattegrond van zeven traveeën en één bouwlaag onder overkragend schilddak (nok parallel met straat, leien) met dakkapellen; op oude foto's, waar de beschildering ontbreekt, duidelijk zichtbare zandstenen hoekblokken en speklagen, verwijzend naar de 17de-eeuwse constructie. In 19de eeuw aangepaste muuropeningen. Westgevel met centraal ingebouwde vierkante toren van vier geledingen onder overkragende leien peerspits met windwijzer; steektrap (4 treden) en rechthoekige deur in neoclassicistisch getinte, sober geprofileerde arduinen omlijsting met kroonlijst op diamantkopimposten en gegroefde consoles; klokje tegen zuidgevel. Oostgevel (tuinzijde) met centrale deurtravee uitlopend op puntgevel; gelijkaardige deur. Voorts rechthoekige en beluikte 19de-eeuwse vensters met arduinen lateien en lekdrempels; bewaard 19de-eeuws houtwerk en arduinen spiegels op de borstweringen. Daklijst op modillons. Rechthoekig aanbouwsel tegen zuidgevel, van rond 1934; twee bouwlagen onder plat dak.

Interieur. In de hal kerkgestoelte van 1749 door J. Peeters uit Turnhout, afkomstig uit de parochiekerk.

Sterk aangepaste en vergrote paardenstallen (zie bouwnaad en muurvlechtingen in zuidgevel); rechthoekige bakstenen constructie van zes traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (nok parallel met straat, mechanische pannen). Veelal aangepaste rechthoekige of steekbogige muuropeningen.

Overige bijgebouwtjes, als bakhuisje, volière en konijnenhok, uit eerste kwart 20ste eeuw, naar verluidt tussen 1910 en 1920.

  • Kadasterarchief Antwerpen, mutatieschetsen Berendrecht 1934/2.
  • ARREN P., Van kasteel naar kasteel, deel II, Kapellen, 1987, p. 40-45.

Adres

Reigersbosdreef 1
Berendrecht (Antwerpen), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0