Kasteel Terlinden

Horizontal tabs

Beschrijving

Kasteel Terlinden

Z.g. "Kasteel Terlinden" of "de Grote Verdoemenis" (fig. 37), deze naam verwijst naar het verblijf van Pater Quesnel (XVII), een Jansenist die er zijn ketters boek "Motif de droit du père Quesnel" schreef.

In 1582 wordt het "Prachthoefken, genoemd 't goedt ter Linden" vermeld. In 1667 is sprake van "de straete genoemt de twee steentiens", het z.g. "Hof ter Linden" of "de Kleine Verdoemenis" en een tweede gebouw, alwaar in 1775 voor Jaak-Angelus Dierikx een u-vormig kasteel wordt opgericht, waarvan heden enkel de zijvleugels en een deel van het poortgebouw zijn overgebleven. In 1913, oprichting van een nieuw hoofdgebouw in neotraditionele stijl, poort en zijvleugels worden aangepast.

Het kasteel is opgetrokken op een rechth. eiland in een rechth. aangelegde vijver, middenin een park; terras afgesloten met bakstenen muur met arduinen balustrade. Gebouw van baksteen met gecementeerde banden en hoekblokken, sporadisch gebruik van zandsteen (herbruikt materiaal).

Naast grote beuk, achtzijdig poortgebouw onder piramidale bedaking (leien) van 1913. Rondboogvormige muuropeningen met hoekblokken, kroonlijst op klossen waarboven entablement met casementen. Rondboogpoort met zandstenen hoekblokken, vleugelpoort met fraai gesculpteerde barokmakelaar met opschrift "Maria 1664" (herbruikt materiaal). R.-aanbouw van een bouwl. onder afgewolfd zadeldak.

Wooncomplex met drie bouwl. Rechth. zijvleugels: voorgevel van twee trav. en zijgevel van drie trav. Onder zadeldak (leien) van 1775 aangepast in 1913. Rechth. vensters in omlijstingen van arduin onder segmentboogvormige ontlastingsboog met negblokken, gecementeerde onder-, tussen- en bovendorpels. Z.-W.vleugel met zijgevel aan de waterkant met l., licht vooruitspringende erker. Voorgevel met dakkapel. Hoofdgebouw van drie bouwl. met vijf trav. onder schilddak (leien), uit 1913. Middenrisaliet van drie trav. onder diep schilddak. Rechth. muuropeningen met arduinen lateien, uitgewerkt als zijvleugels. Rechth. deur in vlakke natuurstenen omlijsting, geflankeerd door zuilen met bladkapitelen, kroonlijst met balkon met arduinen balustrade. Segmentboogvormig deurvenster in kwartholle omlijsting, flankerende Toscaanse pilasters, geprofileerd boogtracé. Dakkapel. Achtergevel met zelfde ordonnantie als voorgevel, beluikte benedenvensters en deur. Centraal brugje naar park toe. L., kapel en aanbouw van een bouwl. onder afgewolfd zadeldak. Interieur met fraaie renaissanceschouw.

In het park, voor het kasteel, oranjerie, één bouwl., zeven ongelijke trav. onder schilddak, uit XVIII B, aangepast in XX. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen. Segmentboogvormige muuropeningen. Deur en poort in omlijsting van zandsteen met negblokken. Dakkapel.

Gesloten kasteelhoeve met witgeschilderde gebouwen van een bouwl. onder zadeldaken (pannen), uit XIX; gegroepeerd rondom een gekasseide binnenkoer. Haaks op de inrijpoort, voorheen boerenhuis met een bouwl. onder zadeldak, uit XVIII B. In XX a verhoogd met een bouwl. onder schilddak. Vooraan neoclassicistische gecementeerde pilastergevel met Ionische pilasters waartussen rechth. vensters met roedenverdeling. Erfgevel met onbelangrijke aanbouwen onder lessenaarsdaken. L., zijgevel met sporen van vlechtingen. Haakse stalvleugel en dwarsschuur.

Adres

Terlindendreef 9
Aalst (Aalst), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0