Katholieke kleuter- en lagere school

Horizontal tabs

Beschrijving

Kapellenstraat nummer 43. Aanvankelijk parochiale meisjesschool met klooster, nu katholieke kleuter- en lagere school volgens gevelopschrift genaamd ?de dorpsschool van Belle?. Als katholieke lagere school met bewaarschool en klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo van Dendermonde opgericht in 1898. Het klooster werd opgeheven in 1979. Het gebouw werd recent gerenoveerd.
Aan de straat ingeplante langwerpige kloosterschool, een hoge baksteenbouw van twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Lijstgevel met sierankers omvat links het vroegere kloosterhuis van drie traveeën en rechts de aansluitende schoollokalen van zeven traveeën. Kloosterhuis met stichtingssteen rechts van de deur aangebracht, met opschrift: ?Gesticht door / C. Van Landuyt / Pastoor 1898?. Het huis bezit getoogde muuropeningen onder druiplijsten met afhangende uiteinden (alle houtwerk door moderne ramen vervangen). Het licht uitspringende deurrisaliet is geflankeerd door bredere venstertraveeën ingeschreven in een spaarveld onder bogenfries. Straatgevel van het schoolgebouw wordt verticaal geritmeerd door pilasters tussen gedrukte bogen. De aanvankelijk smalle en hoge vensters zijn door bredere lagere vensters vervangen. Bovenin de uitspringende derde travee door decoratief metselwerk geaccentueerde rondboognis met beeld van de Heilige Antonius met Jezuskind (op sokkel met opschrift H A).

  • DE KIMPE F., De kronycken van de Heerlijkheid en gemeente Denderbelle, Denderbelle, 2002, p. 74-77.

Adres

Kapellenstraat 43
Denderbelle (Lebbeke), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0