Landgoed Bronbeek

Horizontal tabs

Beschrijving

Bronbeek in Gelders Arcadië was oorspronkelijk een landgoed ‘Lange water’ geheten van 75 hectare groot. Het lag deels in Arnhem, deels in Velp. Rentenier Hermen Stijgerwald, (afkomstig uit Rheden) kocht het in 1816.

Het bekoorlijke uitzicht over de lager gelegen velden nabij de sprengen was mogelijk reden voor Stijgerwald om daar, op 8 hectare grond, rond 1820, nabij de vijvers een nieuw huis te bouwen, bescheiden en wit: Bronbeek. Het terrein omvatte ook heide, hakhout, tuin, een waterpartij met eilandjes, bouwland en bos. Hermen betrok het huis met zijn nieuwe vrouw Magadalena Eskens. Hun zeven kinderen werden er geboren.

Herberg

Mogelijk is Bronbeek tijdelijk een herberg geweest. Hermen tekende bij de geboorteaangifte van zijn zoon Nicolaas in 1827 als beroep aan: “herbergier op Bronbeeke te Arnhem”. Bovendien toonde de inventarisatie van na zijn dood in 1831 twee openstaande rekeningen van 70 gulden voor geleverde wijn: een forse hoeveelheid drank voor een gewoon huishouden. Verder bleek uit de inventarisatie dat op zolder vele stoelen, stoven, tafeltjes en voetbankjes stonden. In de kamer stonden dozijnen kop-en-schotels, wijnglazen, bierglazen en vier serviezen Saksisch aardewerk. De inboedel had hij naar alle waarschijnlijkheid overgenomen van zijn overleden broer Bernardus die destijds in Arnhem een herberg runde. Hermen besloot mogelijk zelf aan de slag te gaan als herbergier om de kosten voor het landgoed beheersbaar te maken. Na Hermens dood in 1830 sloot zijn weduwe de zaak en zette de inboedel op zolder.

Bescheiden huis wordt lusthof

Weduwe Magdalena verkocht het huis en hertrouwde. In 1840 kocht Carel Johan Verkouteren uit Leiden het landgoed. Hij verbouwde het huis gebruikmakend van de fundamenten in neoclassicistische stijl: een bepleisterd, blokvormig pand van twee verdiepingen met een streng symmetrische gevelopbouw.
In 1854 brak weer een verbouwperiode aan. Niet minder dan koning Willem III liet de bestaande villa verbouwen, mogelijk voor zijn moeder Anna Paulowna die na de dood van haar gemaal graag in buitenhuizen verbleef. Het ontwerp kwam van H.F.G.N. Camp. Daarbij hoorden de nodige verfraaiingen à 84.000 gulden. Ook de tuinen kregen allure met bijzondere bomen, bloemheesters en eenjarige perkplanten, omheinde gazons met bloemenweides. De oude tamme kastanje die nu naast de commandantswoning staat kan uit deze tijd zijn. Kosten voor aanleg van de tuin: 12.600 gulden.

Militair Invalidenhuis en museum

Bronbeek was als koninlijk lusthof geen lange tijd beschoren. In 1859 schonk Willem III het aan de Staat. Het kreeg de functie van Koloniaal Militair Invalidenhuis. Achter het voormalige landhuis kwam tussen 1860 en 1862 een rusthuis te staan naar ontwerp van W.N. Rose. Nog altijd biedt Bronbeek ouderenzorg aan oud-militairen. Tevens is er een museum over het koloniale verleden van Nederland.

Meer informatie en downloaden van de fietsroute Gelders Arcadië:

Adres

Velperweg 147
6824 MB Arnhem

Openingstijden

van 10.00 tot 17.00 uur. Het museum is ook open op tweede paasdag en tweede pinksterdag. 

Facilities

  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1