"Maria Refugie", Birgittinessenklooster, gebouwengroep waarin opgenomen een deel

Horizontal tabs

Beschrijving

Birgittinessenklooster "Maria Refugie". Gebouwengroep waarin opgenomen een deel van het voormalige kasteel Vorstenborch, dat in 1720 is uitgebreid met kloostergebouwen en in 1739 met een kapel. De driezijdig gesloten kapel met dakruiter is door P.J.H. Cuypers vergroot. Inwendig stucgewelf op kooflijst en komposietpilasters; houten galerij op toscaanse zuilen. Uitwendig aan de zuidzijde gebeeldhouwde natuurstenen portaal. 18e eeuwse altaarretabels; dubbele eiken koorbanken met snijwerk uit de 16e eeuw; 18e eeuwse eiken preekstoel, voorzangersgestoelte met gesneden panelen uit de 16e eeuw; orgel uit 1757. Houten beelden: H. Maagd (14e eeuw); Christus op de Koude Steen 15e eeuw); Kruisdraging (15e eeuw); St. Anna te drieën (15e eeuw) St. Catharina (omstreeks 1500); St. Anna te Drieën (16e eeuw); op de galerijbalustrade kruisbeeld tussen Maria en Johannes (16e eeuw); Petrus en Paulus (18e eeuw), twee engelen (18e eeuw). In de refter 16e eeuws schilderij op paneel; bewening van Christus. voorts gesneden eiken preekstoel uit de 16e eeuw met laatgotisch en renaissance ornament; schilderij met gezicht op Den Haag. In de spreekkamer 17e eeuwse schouw met gebeeldhouwde wangen en 17e eeuwse haardplaat. Kloostergebouwen grotendeels met houten kruiskozijnen, gave interieurs en balkenzoldering, 17e en 18e eeuw. Tuinmuur met tandlijst in baksteen en met steunberen. Mechanisch torenuurwerk, 1843. In het klooster een horizontale zonnewijzer, in tin gegoten. Gesigneerd A V G 1765.

Het birgittinessenklooster Maria Refugie (Vorstenburg 1) werd in 1714-'19 gebouwd ter plaatse van het tot ruïne vervallen kasteel Vorstenburg. In 1739 voltooide men de driezijdig gesloten kapel met koepeltorentje. De lekeningang aan de noordzijde heeft een natuurstenen portaal in barokke vormgeving. Het kloostercomplex werd in 1843 verbouwd en in 1897 vergroot en gewijzigd naar plannen van P.J.H. Cuypers. Hij ontwierp waarschijnlijk ook de poort met tegeltableau die toegang geeft tot de kloosterhof. Inwendig heeft de kapel een koofplafond van stucwerk en composietpilasters. Op de nonnengalerij, ondersteund door toscaanse zuilen, bevinden zich 16de-eeuwse koorbanken. Hoofdaltaar en zijaltaren zijn 18de-eeuws, evenals de preekstoel met geschilderde afbeeldingen van Christus en de vier kerkvaders en gesneden evangelistensymbolen. Het orgel heeft een kast uit 1757 en pijpwerk van F.C. Smits uit 1880 en 1912. Het interieur van het klooster heeft nog de originele balkenzolderingen. De spreekkamer bevat een 17de-eeuwse schouw met gebeeldhouwde wangen en een ijzeren haardplaat. De voorm. kloosterboerderij en één van de kloostervleugels doen nu dienst als museum voor religieuze kunst.

Adres

Vorstenburg 1
5401 AZ Uden

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0