Molenromp van "De Vinkeveensemolen" of "De Plasmolen" : achtkante bovenkruier

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

MOLENROMP. Deze achtkante bovenkruier is omstreeks 1635 gebouwd en was ingericht als poldermolen voor de bemaling van het Vinkeveense deel van de polder De Ronde Venen en voorzien van een inwendige molenaarswoning. De molen is omstreeks 1927 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp kreeg een functie als woning en is redelijk zichtbaar in de omgeving.

Omschrijving

Het staande werk van de molenromp bestaat uit een lage gemetselde bakstenen voet en een eikenhouten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is ter hoogte van de begane grond bekleed met potdekselwerk van houten delen, is vanaf de duisplanken gedekt met riet en is voorzien van een puntdak dat is gedekt met dakpannen. De vroegere watertoevoer naar het scheprad is in de vorm van een overwelfde achterwaterloop nog aanwezig.

Waardering

De molenromp is van algemeen belang:

- vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit de eerste helft van de 17e eeuw;

- vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Utrecht en de plaatselijke geschiedenis;

- vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen.

Adres

Molenkade 3
3645 AX Vinkeveen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0