Museum Gouda

Horizontal tabs

Beschrijving

Museum Gouda herbergt religieuze kunst en kunstnijverheid uit de 16e en 17e eeuw, oude straf- en martelwerktuigen, schilderijen uit de Gouden Eeuw (onder meer schutterstukken), stijlkamers van de 17e tot en met 19e eeuw, schilderijen uit de Franse school van Barbizon en schilderijen uit de Haagse School.. Daarnaast is er een collectie over de geschiedenis van het gebouw als ziekenhuis: de chirurgijnsgildekamer, de oude stadsapotheek en een dolcel voor geesteszieken.

Museum Gouda ligt letterlijk 'Achter de kerk'. Achter de kerk is een eeuwenoud straatje, waar Erasmus nog gehoepeld heeft.

Achter de kerk verbindt de Sint-Janskerk, wereldberoemd door de Goudse glazen, met het Museum en met de galeries van Menno Meyer, Arie Bouter, de Firma Van Drie en galerie John Wassenaar. Het museum beschikt over een ommuurde tuin met fraaie beelden en een groot terras. Een oase in de binnenstad.

In Museum Gouda komt de geschiedenis van Gouda tot leven met eeuwenoude altaarstukken die de beeldenstorm hebben overleefd, met ontwerptekeningen voor de Goudse Glazen en met schuttersstukken uit de 17e eeuw. De bezoeker ontmoet Erasmus, die in Gouda opgroeide, en Dirck Crabeth, die in opdracht van Willem van Oranje en Philips II werkte. De bezoeker staat oog in oog met schilderijen van Daubigny, Redon, Fantin-Latour, Weissenbruch en Tholen. Topstukken!

Museum Gouda is gespecialiseerd in religieuze kunst uit de 16e eeuw, Haagse School uit de 19e eeuw en Gouds Plateel uit de 20e eeuw.

Het museum heeft twee ingangen: Oosthaven 9 en Achter de Kerk 14

Organisatie
Museum Gouda is een ondernemende, gastvrije organisatie.
De organisatie bestaat uit 13 betaalde krachten en 80 vrijwilligers.
Deze organisatie beheert een monumentaal gebouw, 40.000 waardevolle objecten, maakt 4 grote tentoonstellingen per jaar en ontvangt 35.000 bezoekers per jaar. De omzet is 1.7 miljoen euro.
Juridisch gezien is de organisatie een particuliere stichting met een Raad van Toezicht. Jan Laan is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Gerard de Kleijn is directeur-bestuurder
Het museum telt 500 Vrienden. Voorzitter van de vereniging van Goudse museumvrienden is Els Scholten.
De organisatie wordt ondersteund door een aan het Goudse bedrijfsleven gelieerde stichting: het Gouds Catharina Gilde. De voorzitter van het Catharina Gilde is: Alain de Werd.

Collectie
Museum Gouda beheert in opdracht van de gemeente Gouda 40.000 objecten.

Verzamelen
De verzameling van Museum Gouda groeit door schenkingen, aankopen, ruilen en langdurige bruiklenen. Recent is de collectie uitgebreid met de aankoop van schilderijen van Weissenbruch, Bosboom en Fantin-Latour. Schenkingen werden gedaan door Henc van Maarseveen en Piet van Mook.

Museum Gouda verzamelt op vier gebieden:

•Werken die verband houden met (kunst) geschiedenis van stad en regio, van 15e eeuw tot 21e eeuw. Aangezien de depots van Museum Gouda uitpuilen, zijn we zeer selectief in het accepteren van schenkingen op dit gebied.
•Religieuze kunst uit 16e eeuw.
•Haagse School en School van Barbizon uit 19e eeuw.
•Gouds Plateel uit 20e eeuw.

Wie een schenking overweegt, kan contact zoeken met conservator Hans Vogels; het emailadres staat onderaan deze pagina, als link.

Ontzamelen
De verzameling van Museum Gouda krimpt door beëindiging van bruiklenen, ruilen en afstoten. De depots van Museum Gouda zijn overvol. Er is geen budget om extern depot te huren.
Speelgoed, meubilair en hedendaagse kunst,voor zover geen inhoudelijke relatie met stad en regio, worden afgestoten om ruimte maken voor de kerncollecties.
Voor het afstoten hanteert Museum Gouda de volgende uitgangspunten:
•Objecten die essentieel zijn voor stad en regio worden niet afgestoten.
•Objecten die verkregen zijn met behulp van de Vereniging Rembrandt worden niet afgestoten.
•Objecten die verkregen zijn met behulp van de Vrienden van Museum Gouda worden niet afgestoten.
•Objecten die verkregen zijn door schenking worden eerst aan de schenker retour aangeboden en pas na diens toestemming afgestoten.
•Af te stoten objecten worden eerst aangeboden aan relevante musea om tegen museale ruilwaarde over te nemen. Zie: www.museumgoudabiedtaan.nl. Wanneer er geen interesse is, wordt er verkocht.
•Bezit dat beschermwaardig is volgens ”criteria in de Wet tot Behoud van Cultuurbezit".

Opbrengst van verkoop komt altijd voor 100% goede aan de collectie en het museum.

Copyright by Museum Gouda

Adres

Achter de Kerk 14
2801 JX Gouda

Openingstijden

11.00 - 17.00 uur

Tweede Paas- en Pinksterdag wél geopend op maandag.

1 januari, Koningsdag en 25 december gesloten.

Het museumcafé is op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Op zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer

0182-331000

Facilities

  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1