Nationaal Monument Westerbork (Hooghalen)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Nationaal Monument Westerbork werd op 4 mei 1970 officieel onthuld. Het monument staat in het voormalig Kamp Westerbork. Het werd ontworpen door kampoverlevende Ralph Prins en was bedoeld om de herinnering aan kamp Westerbork levend houden. De gebruikte materialen zijn niet afkomstig uit het park zelf. Eerdere pogingen van de Provincie Drenthe om een monument op te richten strandden, mede door verzet uit de Joodse gemeenschap.

Inhoud en betekenis

Aan het eind van de negentig meter lange rails heeft Prins met zo weinig mogelijk middelen willen tonen dat er op deze plek iets verschrikkelijks is gebeurd. De omhoog gekrulde rails drukken de wanhoop uit, ze zijn bewerkt alsof er op geschoten is. De spoorbielzen laten de vernietiging zien. Hoe dichter bij het eind, hoe meer ze versplinterd zijn. De rails rust op 93 bielzen die verwijzen naar het aantal transporten dat vanuit kamp Westerbork vertrok. Vier bielzen die los liggen van de rails symboliseren vier transporten die van elders naar Oost-Europa vertrokken. De muur van Drentse zwerfkeien lijkt van een afstand op een stapel schedels. Deze muur sluit het monument als het ware voor het oog af. Daarvoor het stootblok, vlak bij de plaats waar ook in de oorlog de spoorlijn van Hooghalen naar het kamp haar eindpunt vond. Het authentieke stootblok dat nu nog steeds achter de muur ligt, heeft Prins bewust niet willen gebruiken. Dat geldt overigens voor alle materialen van het monument: niets is afkomstig uit het kamp zelf, ook de rails niet. Op de twee marmeren platen staat een Bijbeltekst, Klaagliederen 4:18: “zij belaagden ons bij elke schrede/ zodat wij over onze pleinen/ niet gaan konden/ ons einde was nabij/ onze dagen waren vervuld/ ja ons einde was gekomen.”

Herdenking

Het Nationaal Monument Westerbork is eigendom van de provincie Drenthe. Met een jaarlijkse waarderingssubsidie wordt het door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork uitgevoerde beheer en onderhoud van monument en kampterrein vergoed. Jaarlijks worden bij het Nationaal Monument Westerbork op 4 mei herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Deze worden ieder jaar door duizenden belangstellenden bijgewoond.

Adres

Openingstijden

Het voormalige kampterrein is gratis te bezoeken. Van april t/m oktober worden er ieder weekend gratis rondleidingen gegeven. Voor informatie over de tijden kunt u terecht op www.kampwesterbork.nl of bij de kassa van het Herdenkingscentrum.

Telefoonnummer

0593 - 592600

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0