Natuurdiorama Holterberg

Horizontal tabs

Beschrijving

In 1938 stichtte Piet Bos, op de Holterberg, het toenmalig geheten natuurhistorisch museum 'Piet Bos'.  In die dagen waren de diorama's al vermaard: de dieren die op de Holterberg leven werden in een natuurlijk biotoop geplaatst. Piet Bos was een geboren verteller, prepareerde zelf de dieren, en wist op een unieke wijze datgene wat hij buiten gezien had op de bezoekers over te brengen. Enkele jaren geleden werd de naam van het museum veranderd in Natuurdiorama Holterberg, maar de doelstelling van Piet Bos is hetzelfde gebleven: binnen laten zien wat er buiten gebeurt.

Diorama's

Diorama's spreekt zowel ouderen als jongeren aan. Door het grote aantal en het grote formaat der diorama's onderscheidt dit museum zich van andere natuurmusea. Geluiden versterken de indruk dat men er helemaal 'bij' is. Zo brult het edelhert in een Veluws landschap, krijsen de meeuwen boven de zeehonden op een zandbank in de Waddenzee, en gakkeren de invallende ganzen in een IJssellandschap. Daar Natuurdiorama Holterberg een hoog herhalingsbezoek kent, worden de diorama's regelmatig veranderd.

Collectie

Natuurdiorama Holterberg bezit een uitgebreide collectie Europese vogels en zoogdieren. Zo exposeert het museum ruim vijfhonderd dieren waaronder alle Nederlandse roofvogels, eenden en ganzen, net als alle Europese hertachtigen en uilen.

Ontdekken

Vooral voor kinderen is er in het museum veel te ontdekken. Aan de jeugd worden speurtochten meegegeven. De antwoorden zijn in het museum te vinden en na afloop van het bezoek wordt deze vragenlijst met de kinderen doorgenomen. Ook zijn er in het museum 'voelobjecten' aanwezig, want een wild varken is nu eenmaal anders behaard dan een ree.

Informatie

Natuurdiorama Holterberg, dat aan de zuidelijke rand van het Nationale Park de Sallandse Heuvelrug ligt, wordt vooral in de zomermaanden door veel vakantiegangers bezocht. Veel informatie over de flora en fauna van deze unieke streek wordt zowel mondeling als schriftelijk verstrekt. Excursies worden regelmatig door het museum georganiseerd. Op aanvraag worden er in het gebied voor groepen rondleidingen door ervaren gidsen gehouden.

Educatie

Op aanvraag bestaat voor groepen de mogelijkheid films en een diapresentatie te zien en in het museum kunnen interactief veel wetenswaardigheden opgezocht worden.

Arrangementen

Natuurdiorama Holterberg organiseert zowel voor kinderen als voor ouderen arrangementen. Niet alleen in samenwerking met de horeca, maar ook met een verhuurbedrijf van huifkarren en een kinderboerderij. Tevens bestaat er voor bedrijven de mogelijkheid voor huur van zaalaccommodatie voor bedrijfspresentaties.

Tentoonstellingen

Natuurdiorama Holterberg heeft wisselende tentoonstellingen met als onderwerp de natuur. Rond de herfstvakantie is er de tentoonstelling 'Wild en Landschap' met beelden en schilderijen van professionele kunstenaars. Met Pasen en in de kerstvakantie worden exposities georganiseerd van werk van fotografen of niet-professionele schilders en beeldhouwers.

Workshops

Regelmatig worden demonstraties verzorgd, zoals het prepareren van een zoogdier of vogel. Ook het uit elkaar pluizen van uilenbraakballen roept veel vragen en reacties op.  

____________________

De foto is ontleend aan Wikimedia Commons en is van de hand van Romaine (2014).

Adres

Holterbergweg 12
7451 JL Holten

Telefoonnummer

0548-361979

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0