Nieuwe manege

Horizontal tabs

Beschrijving

Nieuwe Manege. Gebouwd in 1856 naar ontwerp van architect Thomas Romein. GEBOUW op rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit bruinrode baksteen en gedekt door een pannen belegd zadeldak. In de voorgevel hoekpilasters met verdiepte velden, dubbele toegangsdeur en stuc-omlijste tripletvensters; venstertracering en geveltop-beëindiging niet oorspronkelijk. In de achtergevel vensters overeenkomstig die der voorgevel; de zijgevels blind met verdiepte velden.

Militaire gebouwen. Op de afgegraven Amelandsdwinger staat de voorm. Prins Frederikkazerne (Amelandsdwinger 201-595) . Deze kazerne werd gebouwd in 1827-'29 naar ontwerp van G. van der Wielen. Na een verwoestende brand in 1861-'63 werd de kazerne herbouwd op de oude carré-vormige grondslag naar plannen van J.A. Feith en A. Tutein Nolthenius. Het gebouw heeft tot 1970 als kazerne dienst gedaan en is in 1983 verbouwd tot woningen naar plannen van de Koöperatieve Architecten Werkplaats. Daarbij zijn aan de zijde van het binnenplein trappenhuizen en galerijen toegevoegd. Op het deels afgegraven binnenterrein van de Wissesdwinger staat de voorm. Infirmerie (Wissesdwinger 1) , gebouwd in 1837 naar ontwerp van G. van der Wielen. Dit militaire hospitaal was tot 1851 in gebruik als tijdelijk gerechtsgebouw. Het U-vormige gebouw kreeg in de jaren tachtig van de 19de eeuw galerijen aan de binnenplaats en aan de noordzijde een barak voor patiënten met besmettelijke ziekten. De Manege (Arendstuin 35) is in 1856 gebouwd naar ontwerp van Th.A. Romein in neoclassicistische vormen ten behoeve van de in Leeuwarden gelegerde cavalerie en behoorde bij de in 1882 gesloopte cavalleriestal uit 1848. De overkapping met Polonceauspanten is de oudst bewaard gebleven toepassing hiervan in Nederland. De voorgevel is later vereenvoudigd.

Adres

Arendstuin 35
8911 ET Leeuwarden

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0