Oost-Indiën

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

LANGHUISBOERDERIJ ('Oost-Indiën'), gelegen in het noordoostelijk deel van de buitenplaats Sandwijck. De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit één bouwlaag onder een afgewolfd zadeldak dat deels met Hollandse pannen en deels met riet is gedekt. De overstekende dakschilden aan de voor- en achterzijde zijn voorzien van windveren. De voorgevel is bepleisterd en heeft in de top vakwerkconstructie, waarvan de buitenste vakken een houten betimmering hebben. De zij- en achtergevels zijn in baksteen uitgevoerd.

De voorgevel (noordoosten) van de boerderij heeft vier zesruitsschuifvensters met luiken. De twee vensters in de top zijn getoogd. De noordwestgevel heeft twee vensterassen met links een toegangsdeur. De achtergevel van de boerderij heeft een symmetrische indeling met een getoogde baanderdeur op de middenas. Ter weerszijden hiervan een getoogd stalvenster en nabij de hoeken een houten, getoogde mestdeur. Boven de baander bevindt zich een dubbel rondboogvormig hooiluik, geflankeerd door een smal venster. Het middendeel van de gevel heeft een lichte voorsprong en is verrijkt met bepleisterde horizontale banden.

De linker zijgevel van de boerderij heeft een door het dakschild heen stekende kleine topgevel met voorsprong onder steekkap met lagere nok en hogere voet. De voet sluit aan op de onderrand van de rietbedekking. In de nok zit een hanebalk. In het stalgedeelte zitten getoogde stalvensters met gietijzeren indeling. Verbouwingssporen rond de stalvensters zijn in de gevel zichtbaar gelaten.

De rechter zijgevel heeft een topgeveltje conform de linker zijgevel. Links van genoemde topgevel bevindt zich een moderne toegangspartij onder plat dak dat door het dakschild heensteekt.

De gevels van het voormalige wringhuisje links tegen de voorgevel, zijn geheel bepleisterd. Dit huisje heeft een nagenoeg vierkante grondvorm en één bouwlaag onder een met Hollandse pannen gedekt schilddak. De noordoostgevel heeft één venster. In het dakschild zit aan deze zijde een dakkapel met wangen. De achtergevel heeft twee vensters met links een niet originele deur.

De woonkamer heeft een balkenplafond met balken rustend op sleutelstukken met eenvoudig peerkraalmotief.

Waardering

De langhuisboerderij, behorende bij de buitenplaats Sandwijck, is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde door de ontstaansgeschiedenis, alsmede vanwege de architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een langhuisboerderij met wringhuisje uit de negentiende eeuw. Tevens van ruimtelijk-functionele en ensemblewaarde als onderdeel van het complex Sandwijck.

Adres

Utrechtseweg 301
3731 GA De Bilt

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0