Parochiekerk Sint-Martinus

Horizontal tabs

Beschrijving

Parochiekerk St.-Martinus Pseudo-basilicale kerk, gelegen op een hoogte, midden het dorpsplein; omringende groenaanplanting en parking ter plaatse van het vroegere kerkhof waarvan resterende ommuring en trap ten W. (fig. 267).

De plattegrond ontvouwt: een *W.toren, een driebeukig schip met vijf trav., een * koor met twee rechte trav. en absis. Z.- en N.-sacristie in de oksel van koor en zijbeuk.

Van de oorspronkelijke gotische kerk uit XIV zijn overgebleven: de * W.gevel en het schip; in 1631 (4?), wederopbouw van de N-zijbeuk; in 1776, uitbreiding en wijziging van * het koor; eind XVIII wederopbouw van de * Z.-zijbeuk; restauratie in 1933.

Oudste delen opgetrokken uit zandsteen: deels gerestaureerde W.-gevel en koor; N.-gevel in bak- en zandsteenbouw; Z.-gevel en sacristieën van baksteen op zandstenen plint; zadeldaken (leien).

W.-gevel: vierkante W.-toren met gerestaureerd bovendeel (zandsteen, in klein en regelmatig verband onder ingesnoerde spits (leien), geflankeerd door steunberen met een versnijding. Spitsboogdeur met geprofileerde archivolt op zuiltjes met gesculpteerde basissen en kapitelen met gestileerde bladmotieven, boogveld met driepasmotief. Daarboven, in tweede register, deels vernieuwd spitsboogvormig tweelichtvenster en gekoppelde spitsboogvormige galmgaten, twee per wand in hoogste register in natuurstenen kwartholle omlijsting met vierpas tracerng.

N.-gevel op afgeschuinde sokkel van zandsteen, geritmeerd door steunberen met twee versnijdingen; laat-gotische spitsboogvensters in kwartholle omlijsting van zandsteen met negblokken op afzaat, omlopende onderdorpels en druiplijst, ramen in ijzeren harnas. Z.-zijbeuk: lijstgevel onder gebogen bedaking: per trav. een afgewolfd zadeldak (n beuk, leien). Segmentboogvensters in vlakke arduinen omlijsting met trapezoïdale sleutel. Spitsboogvensters in kwartholle omlijsting als bovenlichten voor de middenbeuk in de zandstenen Z.bovenmuur in het verlengde van het koor. Sterk gerestaureerd koor met segmentboogvormige muuropening, blinde absis. Tegen O.-muur van Z.sacristie, calvarie in rondboognis.

Toren op zuilen met lijstkapitelen. Vroegere basilicale opstand gr.m. herleid tot pseudo-basilicale; middenbeuk geritmeerd door grondig herstelde zuilen; vroeger tongewelf met renaissance stucwerk (XVII a), in 1776 vervangen door koepelvormige gewelven van baksteen. Laat-gotische kruisribgewelven op geprofileerde consoles in de N.-zijbeuk (XVII b); bakstenen koepelgewelven in Z.-zijbeuk (XVIII d).

Mobilair: Schilderij "Doornenkroning en bespotting van Christus", door Jan Janssens (XVII).

Hoofdaltaar (XVIII); zijaltaren (XVII); biechtstoel (XVII); preekstoel (XVIII); lessenaar van 1652 en van 1789; tribune en orgelkast (XVIII).

  • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, A.C.L., Brussel, 1950, p. 15-16.
  • LEMAIRE R.M., persoonlijke notities.

Adres

Oordegemdorp 1
Oordegem (Lede), België

Openingstijden

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0