Pastorie van Sint-Bavokerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

De PASTORIE van de R.K. Sint Bavokerk te Raamsdonk is gesitueerd ten oosten van de kerk, aan een ovaalvormig plein. De pastorie werd gelijktijdig met de kerk, in 1889 gebouwd. Het ontwerp van het gebouw in eclectische stijl met verwijzingen naar de neogotiek en de neoromaanse stijl, werd geleverd door architect C. Weber, die ook de kerk ontwierp. De pastorie werd later, vermoedelijk in het eerste kwart van deze eeuw, uitgebreid met een éénlaags aanbouw onder plat aan de oostzijde. Rondom de pastorie een tuin, afgesloten door een bakstenen muur met ezelsrug.

Omschrijving

De deels onderkeldere pastorie heeft een globaal rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een plat dak met schilden, deels gedekt met leien, deels mastiek. Aan de oostzijde een aanbouw met rechthoekige plattegrond. Moderne dakvensters in het voorschild. De gevels zijn opgetrokken in baksteen, hardstenen vensterdorpels en dorpellijst. Onder de vensters van de eerste verdieping een waterlijst met dubbele tandlijst, onder de dakgoot een tandlijst en een rondboogfries met natuurstenen aanzetstenen. De westelijke gevel is later voorzien van een cementlaag.

De symmetrische voorgevel (zuidgevel) telt drie traveeën, waarvan de middelste licht vooruitspringt en wordt afgesloten door een topgevel met een natuurstenen deklijst. De middenrisaliet is voorzien van muurnissen, op de bovenverdieping afgesloten door rondbogen. Ter hoogte van de eerste verdieping wordt de gevel op de hoeken gemarkeerd door lisenen, rustend op een natuurstenen kraagsteen. In de middentravee de hoofdingang, bestaande uit een paneeldeur met bovenlicht, waarin een kleine roedenverdeling en glas-in-lood. Hardstenen stoep. De ingang is voorzien van een rondbogige ontlastingsboog met polychroom mozaiek in de boogvelden. Boven de ingangspartij, ter hoogte van de eerste verdieping een tweelichtsvenster, waarboven een ronde blindnis onder ontlastingsboog. De vensters in de voorgevel hebben vierruits stolpramen en halfronde ontlastingsbogen met polychroom mozaiek.

Inwendig toont de pastorie nog de oorspronkelijke indeling. Een kleine hal geeft toegang tot de over de breedte van het pand lopende centrale gang. Aan deze gang liggen aan de voorzijde van het pand rechts een zitkamer, links een trappenhuis en de keuken. Op de bovenverdieping een drietal slaapkamers.

Waardering

De pastorie, behorend bij de Sint Bavokerk is van algemeen belang. De pastorie bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De pastorie bezit architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere, op de architectuur van de kerk aansluitende detaillering en vanwege de plaats die het inneemt binnen het oeuvre van de architect C. Weber. De pastorie heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering aan een plein, dat naast de R.K. kerk wordt gedomineerd door gebouwen van katholieke instellingen. Voorts is de beeldbepalende pastorie van belang voor het aanzien van de historische dorpskern van Raamsdonk. Tot slot is de pastorie van belang vanwege de gaafheid van in- en exterieur.

De R.K. St.-Bavokerk (Kerkplein 2) is een kruisbasiliek met klaverbladvormige oostpartij, een hoge koepeltoren boven de viering en een onvoltooid dubbeltorenfront, gebouwd in 1889 naar ontwerp van C. Weber in neoromanogotische trant. Het interieur is uitgevoerd in verschillende kleuren baksteen. Het schip heeft stenen koepelgewelven op een alternerend stelsel met pijlers en zuilen, de laatste met bewerkte teerlingkapitelen. Bij de kerk horen een neogotische pastorie (Kerkplein 1) van omstreeks 1900, een voorm. dorpsschool (Kerkplein 5), uit dezelfde tijd maar met een aanbouw uit 1937, een parochiehuis (Kerkplein 7) van omstreeks 1935 en een muziekkiosk uit omstreeks 1920. De voorm. dorpsherberg ‘De Koppelpaarden’ (Schansstraat 41), een eclectisch gebouw met hoekpilasters en middenrisaliet, dateert van omstreeks 1880. Het pand heeft, na een tijd als raadhuis gediend te hebben, weer een horecafunctie.

Adres

Kerkplein 1
4944 XD Raamsdonk

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0