Plechelmus

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding.

De R.K. KERK is in 1939-1940 gebouwd ter vervanging van de oude waterstaatskerk, naar ontwerp van de architect C. Hardeman. De kerk is in 1941 ingewijd. Het robuuste gebouw is uitgevoerd in een aan de Delftse School verwante bouwstijl. De recente aanbouw aan de zijgevel bij de begraafplaats valt buiten de bescherming.

Omschrijving

Kruiskerk, opgetrokken in gele machinale baksteen onder een met rode Romaanse pannen gedekt geknikt zadeldak met op de nok een gemetseld klokkestoeltje. De zadeldaken van de transeptarmen hebben een lagere nok- en goothoogte. Van de koorpartij met vijfzijdige sluiting is de nok lager maar de goot hoger. De rechthoekige toren met een binnen de goot geplaatste spits is op de middenas gebouwd. De met leien gedekte torenspits is bekroond met een kruis en een koperen weerhaantje. In de voet van de toren bevindt zich de entree die bestaat uit dubbele deuren in een portiek onder spitsboog met natuurstenen aanzetstukken. Boven de deuren bevinden zich een betonnen segmentboog en twee spitsboog vensters met daartussen een betonnen kruis. Boven de entree is een rond venster met radiaalvormig glas-in-lood geplaatst. De toren heeft aan iedere zijde twee spitsboog galmgaten en een wijzerplaat onder een segmentboogfries. Aan weerszijden van de toren bevinden zich vijfzijdige kapellen onder geknikte kegeldaken. Het schip wordt door steunberen in vijf traveeën verdeeld. De vierde travee bestaat uit het risalerende transept onder steekkappen die zijn voorzien van drie lancetvensters met glas-in-lood. Elke travee van het schip bevat twee lancetvensters met glas-in-lood.

In het vijfzijdig gesloten koor rondom spitsboogvormige glas-in-lood vensters met daartussen steunberen en een segmentboogfries onder de dakaanzet. Het koor heeft een aangebouwde sacristie onder een zadeldak, met drie vensters met spitsbogen.

Het interieur van de kerk is geheel uitgevoerd in baksteen. De dubbele kruisribgewelven met een straalgewelf in de koorsluiting steunen op ronde kolommen met Dorische kapitelen. Boven de ingang is een balkon met een houten balustrade. Het bankenplan dateert uit de bouwtijd waarbij deels gebruik is gemaakt van oudere banken. In de paden tussen de banken originele tegelvloeren.

Waardering

R.K. kerk van algemeen cultuur- architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:

- als representant van het geestelijk leven in het dorp Rossum

- vanwege de bouwstijl met elementen uit de Delftse School

- als gaaf exemplaar uit het oeuvre van Hardeman

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van in- en exterieur

- vanwege de beeldbepalende ligging binnen het dorp en de omgeving

De R.K. St.-Plechelmuskerk (Thijplein 3) is een kruiskerk met versmald vijfzijdig gesloten koor en een ongelede toren met ingesnoerde spits, gebouwd in 1939-'41 naar ontwerp van C.A. Hardeman ter vervanging van een kerk uit 1832-'34. De pastorie (Thijplein 1) dateert uit 1940. Op het kerkhof staan een baarhuisje en een zandstenen calvarieberg uit 1911.

Adres

Thijplein 3
7596 KM Rossum

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0