Religie - Waterstaatskerk (Krimpen aan den IJssel)

Horizontal tabs

Beschrijving

Halverwege de 19e eeuw kreeg koning Willem III een brief uit Krimpen aan den IJssel. De ongeveer 1500 Nederlands Hervormde inwoners wilden zich losmaken van de Ouderkerkse kerkgemeente en in hun eigen dorp een kerk laten bouwen. In 1861 was de scheiding een feit, en vijf jaar later werd de IJsseldijkkerk in gebruik genomen. Het gebouw werd ontworpen met steun, en volgens de richtlijnen van het Ministerie van Waterstaat en stond daardoor lange tijd bekend als de ‘Waterstaatskerk’.

Pas in 1890 kwam er vaart in de plannen om de kerk te voorzien van een orgel. Velen gaven dat jaar gehoor aan de oproep van predikant Spijkerboer om een financiële bijdrage te leveren. In korte tijd werd 2585 gulden verzameld: destijds een aanzienlijk bedrag. Na een korte reis langs Ammerstol en Gouderak besloot men vervolgens een orgel zoals dat in Gouderak aan te schaffen.

Over de ontstaansgeschiedenis van het orgel is veel bekend omdat diaken Klaas van Walsum een opmerkelijke ‘schat’ heeft achtergelaten. Hij maakte een lijst van de schenkers en weigeraars, schreef een korte geschiedenis van de inzamelingsactie, het orgel en de manier waarop deze was gekozen en geplaatst. Deze documenten plaatste hij in een groene fles, die speciaal voor deze documenten was geblazen, en vervolgens liet hij de fles inmetselen in de orgelgalerij. Pas toen het orgel in 1962 werd gerestaureerd is de fles gevonden. De fles maakt deel uit van de collectie van het Streekmuseum Krimpenerwaard.

Op de lijst van Klaas van Walsum is te zien dat 508 mensen geld hebben geschonken. Van Walsum schreef achter de namen van de 33 weigeraars de reden dat zij geen geld hadden bijgedragen: soms waren zij te arm, soms hadden zij een hele uitgesproken reden: zo was één van de Krimpenaars er van overtuigd dat het orgel ‘Satans werk’ was. Achter een andere naam noteerde Van Walsum: ‘is altijd met alle zaken tegenwerkende’.

Object Streekmuseum Krimpenerwaard (afbeelding 3): 'Groene Fles'

Deze fles kwam in 1962 tevoorschijn tijdens de restauratie van het kerkorgel van de Ijsseldijkkerk. In
de fles zat een oorkonde met een kort verslag van de voorbereiding, aankoop en plaatsing van het orgel met vermelding van de namen van allen, die een bijdrage voor dit doel hebben gegeven.  De heer K. van Walsum heeft dit alles opgetekend en in een speciaal voor dit doel geblazen groene fles gestopt. Deze werd op de orgelgalerij ingemetseld.

Adres

IJsseldijk 323
2935 BP Krimpen aan den IJssel

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0