Rijksmuseum van Oudheden

Horizontal tabs

Beschrijving

Collectie Het Rijksmuseum van Oudheden is een van de oudste musea in Nederland. Koning Willem I gaf in 1818 opdracht voor de oprichting van een museum met oudheden in Leiden. De Egyptische collectie behoort al jaren tot de top-tien van de wereld. Pronkstukken zijn de Egyptische tempel uit de eerste eeuw na Chr. en het wereldberoemde dubbelbeeld van Maya, rentmeester onder Farao Toetanchamon, en zijn vrouw Merit. Het museum beheert en presenteert een collectie van meer dan 80.000 voorwerpen uit het oude Egypte en Nabije Oosten, de Klassieke wereld en de vroege Lage Landen, waaronder Egyptische mummies, beelden van Romeinse keizers, Etruskische grafvondsten, zilveren en gouden sieraden en archeologische vondsten uit Nederland.  Het museum is ondergebracht in een monumentaal pand aan het Rapenburg, één van de beroemdste grachten in Leiden. In de centrale hal van het museum kunt u een echte Egyptische tempel bewonderen: een gift van de Egyptische overheid. Collectie en Onderzoek Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 1 juli 1995 een zelfstandige stichting die de rijkscollectie beheert en tot taak heeft deze voor een groot publiek toegankelijk te maken. De collecties van het museum zijn grotendeels in de negentiende eeuw bij elkaar gebracht. Vandaag de dag wordt de collectie nog uitgebreid door gerichte aankopen, schenkingen en ministeriele toewijzing van voor Nederland belangrijke bodemvondsten. Het museum doet jaarlijks mee aan opgravingprojecten in Egypte en Syrië, met als doel informatie te verkrijgen over de historische context van de Egyptische collectie en de collectie Nabije Oosten. Onlangs nog werd in Egypte een uniek grafcomplex uit de tijd van farao Achnaton opgegraven. Recente aanwinsten In de afgelopen jaren heeft het Rijksmuseum van Oudheden haar collectie kunnen uitbreiden met een aantal fraaie objecten, zoals een uniek bronzen wijnservies afkomstig uit de Romeinse tijd (ca. 280 na Chr.) dat werd opgegraven in opgegraven in Noord- Brabant. De collectie Nederland Prehistorie werd onlangs aangevuld met een fraai 3500 jaar oud bronzen mes. Archeologen noemen het zwaard ‘het zwaard van Jutphaas’, naar de plaats waar het in de jaren veertig van de vorige eeuw is gevonden tijdens baggerwerkzaamheden. Dat gebeurde in een polder bij het voormalige dorp Jutphaas, nu deel van Nieuwegein (provincie Utrecht).  De vaste presentaties De presentaties van de collecties uit Egypte, het Nabije Oosten en de Klassieke wereld laten de bezoeker op een plezierige en soms speelse wijze kennis maken met oude culturen. De indeling is thematisch, de wijze van presentatie is verhalend. Alle vier de verzamelgebieden van het museum hebben ongeveer 2000 jaar geleden tot het grote Romeinse Rijk behoord. De Romeinen vormen daarom het bindende element in de vernieuwde presentaties. Op veel plaatsen vertellen 'gidsen uit de oudheid' hun eigen verhaal. Deze antieke goden, helden en stervelingen leiden de bezoeker door de oudheid. Reconstructies, audiovisuele middelen, maquettes en interactieve computerprogramma's verlevendigen het verhaal. Op de begane grond staat de indrukwekkende Tempel uit Taffeh als entree tot het rijk van de Egyptenaren met haar goden, farao's, en mummies. Op de eerste verdieping gaat men terug in de tijd naar het oude Nabije Oosten, bakermat van veel Westerse beschavingen. Hier staan ook de Romeinse keizerbeelden opgesteld als op een forum en worden voorwerpen uit de Griekse wereld en de mysterieuze Etrusken met hun prachtig versierde askisten en verrassend hedendaags aandoende kunstvoorwerpen. Op de tweede verdieping vindt de bezoeker een volledig overzicht van de vroegste geschiedenis van de Lage Landen: prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Regelmatig organiseert het museum tijdelijke tentoonstellingen met uiteenlopende thema's. Archeotheek Het gratis toegankelijk service- en informatiecentrum van het museum, de 'Archeotheek', is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de culturen van de Oudheid. Hier is achtergrondinformatie te vinden over de museumcollectie en de archeologie in het algemeen. Kinderen kunnen er informatie voor een werkstuk opvragen. Bezoekers kunnen op de computer zoeken naar informatie over archeologie op interactieve wijze de museumcollectie (300 topstukken!) raadplegen. Hier kan men ook een afspraak maken voor een bezoek aan de wetenschappelijke bibliotheek van het museum met ruim 60.000 banden. .

Adres

Rapenburg 28
2311 EW Leiden

Telefoonnummer

071-5163163

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0