Salviuskerk. Hervormde kerk, toren en kerkhof

Horizontal tabs

Beschrijving

HERV. KERK en TOREN op omheind kerkhof. Forse dorpskerk, evenals de toren die in 1544 gebouwd is, grotendeels laat-gotisch. Tegen de oostzijde van het koor omlijste ingang waarop drie beeldjes en memoriesteen erboven; op de deur koperen trekker; aan de zuidzijde omlijste ingang, evenals de oostelijke uit 1650; in de zuidelijke muur memoriesteen ter herinnering aan Eise Eisinga. In de kerk eiken koorafsluiting, preekstoel met achterschot en klankbord, doophek, zeven overhuifde herenbanken bekroond door opzetstukken, alles 17e eeuws. Vijf psalmborden, 18e eeuws. Onder de vloer groot aantal rijk gebeeldhouwde zerken, waaronder een door Vincent Lucas en een door mr B.G. 1572, twee priesterzerken, XVI en een sterk afgesleten 16e eeuwse zerk, vier grote gebeeldhouwde zerken, XVI; uit de 17e eeuw een grote uit 1667, een door mr I.T. 1642, en vier andere gebeeldhouwde zerken, een grote 18e eeuwse. Oorspronkelijk orgel met Hoofdwerk en Rugwerk in 1653 gemaakt door Arnold en Tobias Bader. Ingrijpend verbouwd door Bakker en Timmenga in 1918 met gebruikmaking van de kas en een deel van het Bader-pijpwerk. Op de kerk 18e eeuwse windvaan. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan één van G. van Wou, 1493, diam. 138,1 cm. en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk.

De Herv. kerk (Tsjerkebuorren 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Salvius, is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, aangebouwde consistoriekamer en een toren van twee geledingen met traptoren en een achtkantige bovenbouw met opengewerkte bekroning. Van de oorspronkelijke romaanse kerk resteert een gedeelte in de noordmuur van het schip. In 1504 is de romaanse kerk tot de huidige kerk verbouwd. Koor en schip hebben elk een classicistisch ingangsportaal met een fronton (1650) van Bentheimer zandsteen. Bij de kooringang zijn drie deugden afgebeeld - in het midden Caritas - en bij de zuidingang van het schip een gevleugeld doodshoofd tussen obelisken. Naast die ingang herinnert een gedenksteen aan de in Dronrijp geboren sterrenkundige Eise Eisinga. De toren met laat-gotische details verrees in 1544. In de toren hangt onder meer een door Geert van Wou gegoten klok (1493). Het kerkinterieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Tot de 17de-eeuwse inventaris behoren een houten koorafsluiting, een preekstoel met doophek, enkele overhuifde herenbanken - waaronder een driedelige bank uit 1631 met de wapens van de families Burmania en Cammingha - en een door Arnold en Tobias Bader gebouwd orgel (1653; gewijzigd in 1918 door Bakker & Timmenga).

Adres

Tsjerkebuorren 1
9035 BA Dronrijp

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0