School naar ontwerp van deventer stadsarchitect

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

SCHOOL naar ontwerp van Deventer stadsarchitect W.C. Metzelaar uit 1874, in Eclectische stijl. Decoratie in boogvelden met zonnesterren en levensbomen. De school ligt teruggerooid in de straat waardoor een soort pleintje ontstaan is.

In de sluitstenen het monogram van Metzelaar.

Omschrijving

School opgetrokken in baksteen vanaf een rechthoekige plattegrond over twee bouwlagen onder een met Hollandse pannen gedekt U-vormig schilddak. Het trappenhuis dat in de U-vorm ligt heeft een plat dak.

De kozijnen aan de vrije voor- en achtergevel zijn alle recht gesloten onder segmentbogen.

De symmetrische voorgevel heeft een middenrisaliet. Op de begane grond bevindt zich hier de entree. Op de verdieping een tweelicht venster met houten deelstijl. In het boogveld boven het venster het bouwjaar. Aan weerszijden van het risaliet op beide verdiepingen voor de lokalen een drielichtvenster met twee houten deelstijlen. De boogvelden van de vensters zijn voorzien van sierpleisterwerk in relief. De strekken hebben een profiellijst. Alle vensters zijn vierruits schuifvensters met tweeruits bovenlicht. De gevel wordt afgesloten door een overstekende dakgoot op houten klossen, voorzien van acroteria.

De achtergevel heeft aan weerskanten van de gewijzigde middenpartij drielichtvensters als in de voorgevel voor de lokalen.

Waardering

School van cultuur- en architectuurhistorisch belang vanwege:

- de typologie

- de eclectische bouwstijl

- de plaats die het object inneemt in het oeuvre van W.C. Metzelaar

- de oorspronkelijke functie

- de gaafheid van het exterieur

Scholen. Deventer bezit nog een vrijwel complete verzameling van schoolgebouwen uit het eind van de 19de eeuw. Ze zijn vanwege hun ruime opzet en degelijkheid bewaard gebleven. De scholen van vóór 1884, in overwegend neoclassicistische vormen, werden door W.C. Metzelaar ontworpen en die vóór 1900, door J.A. Mulock Houwer, zijn doorgaans uitgevoerd in neorenaissancestijl. De voorm. school A, de jongensschool voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO; Polstraat 1) stamt uit 1876. De voorm. school B, de meisjes MULO (Assenstraat 11) uit 1874, heeft in de sluitsteen boven de ingang de initialen van de ontwerper WCM. School C, de Deventer Leerschool (Brinkpoortstraat 7) werd in 1894 gebouwd. De voorm. school D, de Bergschool voor Minvermogenden (Houtmarkt 6) werd in 1882 gebouwd. School E (Binnensingel 1) werd in 1880 gebouwd voor 420 kinderen. Van de voorm. school F (Zwolseweg 52) voor de kinderen van de Noorder Voorstad uit 1883, resteert alleen de gevel. School G werd in de oorlog verwoest, maar de nabijgelegen school H (Bagijnenstraat 13) voor Onvermogenden werd opgericht in 1894 als naai- en breischool. School I (Oosterstraat 3) is een twaalfklassige school uit 1894, bedoeld voor de kinderen uit de Ooster Voorstad. Naar plannen van C.H. Holgen verrees in 1904 de dubbele school Enkdwarsstraat 2 en 2A met onderwijzerswoning (Tabakswal 2), met naar jugendstil neigende details. W. Uytenhoudt ontwierp in 1915 nog een voorm. school voor Bijzonder Lager Onderwijs (Houtmarkt 7). Een meer expressionistisch karakter hebben de katholieke scholen; de R.K. St.-Lebuïnusschool (Ceintuurbaan 10) uit 1921 naar plannen van M.A. Roebbers, de R.K. Bewaarschool (Kerkstraat 7) uit 1930 en de R.K. St.-Bernardusschool (Bierstraat 52-54) uit omstreeks 1930.

Adres

Assenstraat 11
7411 JR Deventer

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0