Sint Franciscushof

Horizontal tabs

Beschrijving

Hof van Solms, thans Sint Franciscushof. GROOT HUIS waar in de XVIIe eeuw, tot 1663, een Carmelitessenklooster gevestigd was (in 1931 keerden zij in Oirschot terug en namen hun intrek in huis Blijendaal aan de Nieuwstraat 28). In 1663, toen de nonnen verjaagd werden, gaf de gravin van Solms het huis ten geschenke aan de chirurgijn Arnold Fey uit erkentelijkheid voor een welgeslaagde operatie. Deze (in 1663 heer van Cranenburg, overleden in 1679) liet wellicht de huidige gevel zetten. In 1904 is het huis gekocht door de Franciscanessen van het klooster Nazareth die het inrichtte voor oude en zieke zusters. Hoofdgebouw met rechthoekig hierop staande vleugels (thans daarvan gescheiden en respectievelijk 14 en 18 genummerd). Het hoofdgebouw heeft een gepleisterde pilastergevel, waarvan de middenpartij een halsgevel vormt, bekroond door een fronton met vaasmotief. Interieur met balklagen en plafonds. De zijvleugel nr 18, met schilddak en lijstgevel met voluutvormige hoekoplossingen, is, naar het uiterlijk doet vermoeden, ouder dan de zijvleugel nr 14, die XIXe eeuws aandoet. Beide vleugels geheel geel gesausd.

Adres

Koestraat 14, 16, 18
5688 AH Oirschot

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0