Stadsziekenhuis (Meppel)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Stadsziekenhuis van Meppel werd in 1895 geopend en was het eerste ziekenhuis in de provincie Drenthe.

Het ziekenhuis had nauwelijks personeel. Het was de vereniging voor wijkverpleging Draagt Elkanders Lasten, die rond de eeuwwisseling verpleging van enige betekenis verrichtte. In 1919 waren slechts één gediplomeerde en één leerling-verpleegster aangesteld, en geneesheren waren er helemaal niet aan verbonden. De plaatselijke huisartsen fungeerden als ‘gemeentegeneesheren’. Jaarlijks werden slechts ongeveer twintig mensen in het ziekenhuis verpleegd. Verreweg het drukst had men het met de zorg voor TBC-patiënten.

Een Raadscommissie oordeelde in 1926, dat het gemeentelijke ziekenhuis om verschillende redenen ongeschikt was om zieke mensen op te vangen en te behandelen. In 1937 kwam er een modern ziekenhuis in Meppel, waardoor het Stadsziekenhuis overbodig werd. Tegenwoordig is in het pand een Bed and Breakfast gevestigd.

Adres

Havenstraat 1
7941 CP Meppel

Telefoonnummer

0522 256035 (B&B Het oude stadsziekenhuis)

E-mailadres

iborg@xs4all.nl (B&B Het oude stadsziekenhuis)

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0