't Venster, Voormalige Rijks HBS: dependance voor tekenen en gymnastiek

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

SCHOOLGEBOUW (C) (Wilhelminaweg 5, gangtype), behorend bij de voormalige Rijks H.B.S., bezit een in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt een- of tweelaagse bouwdelen met een zolderverdieping. De eindgevels van het zadeldak worden door trapgevels beëindigd. In de voorzijde komt een risalerend bouwdeel met schilddak voor. In de middenas van de achtergevel doorbreekt een trapgevel de gootlijst ter plaatse. De indeling van de gevels en typen vensters, alsook de leien op het dak, zijn als beschreven in de omschrijving van het complex.

De VOORGEVEL is asymmetrisch ingedeeld en wordt bepaald door een risaliet waartegen zich links een uitpandig portiek bevindt en rechts een éénlaags uitbouwtje met aangekapt, platgedekt schilddak met piron. De portiek met vloer gemetseld in visgraatmotief, bezit een spitsboogvormige doorgang aan de voor- en linkerzijde onder een balkon met gemetselde balusters. De vleugeldeur onder drie gekoppelde ramen in het portiek is identiek aan die welke voorkomt in het hoofdgebouw. In het tussenliggende muurvlak onder het balkon is aan de straatzijde een gevelsteen geplaatst met in reliëf temidden van wijnranken, een cartouche waarop in reliëf-belettering de tekst 'Gymnastiek en Teekenen'. Op het balkon sluit een enkele deur aan. Links van het portiek bevindt zich een gevel die eindigt in een trapgevel met gekoppeld, per geleding twee ramen met in de top van de gevel een luikje. De risaliet in het midden van de voorgevel bezit een hoog oprijzend schilddak met een nok met vorstkam die haaks op de straat is gericht. De voorzijde van de gevel kent naar boven toe een vermeerdering van ramen. In de eerste geleding komt een klein venster voor, gevolgd door een gekoppeld venster met drie ramen en boven is dit type gescheiden door een kalf, uitgebreid met bovenlichten. In de rechterkant van de risaliet komt een klein raampje voor. Het eenlaags bouwdeel in de oksel van risaliet en hoofdmassa bezit een smalle trapgevel in de middenas die de gootlijn doorbreekt. Begane gronds zijn twee gekoppelde ramen aanwezig onder het gedeelde raam in de top van de trapgevel.

De LINKER ZIJGEVEL wordt gedomineerd door een trapgevel die symmetrisch is ingedeeld. Begane gronds komen drie vensters met kruiskozijnen voor en in de tweede bouwlaag is temidden van twee kruiskozijnen een driestrooksvenster geplaatst, dat door de toevoeging van drie halfgrote ramen ten opzichte van de beide zijramen is vergroot. In de geveltop is een kloosterkozijn met luik aanwezig. In het rechts, terugliggende gevelvlak komen in beide bouwlagen drie kleine ramen voor.

De ACHTERGEVEL wordt bepaald door een in het midden geplaatste trapgevel die de gootlijn doorbreekt en als opzetgevel tot halverwege het zadeldak reikt. De vleugels worden door steunberen in twee beuken per zijde onderverdeeld. In de tweede beuk van links is een oorspronkelijk beglaasde vleugeldeur aanwezig. Onder de bakgoot komt alleen in deze zijde van de gevel per beuk een enkelvoudig raam voor. Vanaf een uitgebouwd stookhok (met aan de voorzijde een deur) gaat begane gronds in het midden van de gevel een uitgemetseld rookkanaal omhoog tot in de kruin van de trapgevel. Ter weerszijden bevinden zich in de eerste bouwlaag een raam met bovenlicht en boven een enkelvoudig raam dat in hoogte en als type aansluit bij die welke voorkomen in de linkervleugel van de gevel. De rechtervleugel is begane gronds voorzien van een houten aanbouw met gerabatte horizontale plankendelen onder een met bitumen gedekt lessenaarsdak. In het dakschild van het zadeldak komt links en rechts een dakkapel voor van het standaardtype.

De RECHTER ZIJGEVEL wordt grotendeels in beslag genomen door de eindgevel van de hoofmassa die door een trapgevel wordt afgesloten en vensterassen bezit die identiek zijn aan die in de linker zijgevel. Links in de hoek met de voorgevel bevindt zich een eenlaagse uitbouw waarin zich begane gronds een venster met gekoppeld drieruits ramen bevindt. De geveltop bevat een klein raampje met bovenlicht overeenkomstig de straatzijde van dit bouwdeel.

In het redelijk gave INTERIEUR zijn diverse onderdelen bewaard gebleven als tegelvloer, bordestrap met ijzeren balustrade waarin een vierpas-motief en veelal de paneeldeuren die zijn geplaatst onder een segmentboog.

Waardering

SCHOOLGEBOUW

- Van architectuurhistorisch belang als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een schoolgebouw (gangtype), opgetrokken in neo-renaissancestijl.

- Van stedenbouwkundig belang vanwege zijn ligging aan de Wilhelminaweg en vormt samen met de overige complex-onderdelen een fraai ensemble.

- Van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een schoolgebouw dat is gebouwd naar de in die tijd vernieuwende opvattingen, waarin bij de bouw en inrichting van lokalen rekening werd gehouden met de hygiëne, de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid van leerlingen.

Adres

Wilhelminaweg 5
6703 CC Wageningen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0