Textielfabriek L. van Heek en Zn.

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

Drie bouwlagen tellend PRODUCTIEGEBOUW met WATERTOREN, opgemetseld in rode machinale baksteen onder een plat dak. De oostgevel heeft een verdiepingloze uitbouw en een risalerende travee met blinde gevels. Het hoekrisaliet (O/Z) loopt iets verder op en heeft granieten hoekdecoraties. Het lagere gedeelte ten westen hiervan valt niet onder de bescherming. De twee entrees in de zuidgevel zijn in een granieten omlijsting met een gekruld fronton geplaatst. Daarnaast bevindt zich een driezijdige erker onder een zinken kap. Op het entre-sol is een smalle raamstrook geplaatst onder een doorlopende latei. De vijftienruits vensters op de verdieping hebben een witte boven- en onderdorpel, op de tweede verdieping zijn de vensters, eveneens vijftienruits, voorzien van een doorlopende latei.

De zware vierkante watertoren is voorzien van negenruits vensters onder lateien in terugliggende geveldelen die trapsgewijs worden beëindigd. De rechter zijgevel (O) heeft spaarvelden. De bovenzijde van de toren is aan iedere zijde voorzien van twee maal drie terugliggende vensters. Daarboven zijn een tandlijst en een speklaag aangebracht. Op iedere hoek van de toren bevinden zich granieten hoekdecoraties.

Waardering

Productiegebouw met watertoren van algemeen architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde:

- als zeldzaam geworden voorbeeld van een in eenvoudige utititeitsarchitectuur vormgegeven textielfabrieksgebouw

- als kern van het fabriekscomplex

Adres

Gronausestraat 309
7581 CV Losser

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0