Tresoar Frysk Histoarysk & Letterkundich Sintrum

Horizontal tabs

Beschrijving

Tresoar is HET Fries historisch en letterkundig centrum. Als zodanig beheert het een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur.

De collectie kan op de studiezaal geraadpleegd worden en via de website (www.tresoar.nl) kan gezocht worden in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie groeit de collectie foto’s, film en geluid steeds meer. Ook deze collecties zijn via de website te raadplegen.

Adres

Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden

Telefoonnummer

058-7890789

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0