Veldkapel (Christuskoepel)

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving

VELDKAPEL ('Christuskoepel'). De kapel is gebouwd in 1939 door A. J. Kropholler in traditionalistische stijl en tot stand gekomen na een oproep van koningin Wilhelmina tot geestelijke en morele herbewapening. De kapel is geplaatst op een kunstmatige heuvel waarop zich voorheen een belvedère bevond.

Zevenzijdige in baksteen opgetrokken kapel, gedekt door een met leien belegd tentdak. Vier van de zeven zijden zijn gesloten en bestaan uit steens muurwerk De drie oorspronkelijk open zijden zijn door een boog rond afgesloten met een dubbele rollaag. In het muurvlak tussen de bogen en de geprofileerde natuurstenen gootlijst bevinden zich keramische tegels met de tekst 'SURSUM CORSA'. Ter plaatse van de hoeken zijn steunberen opgesteld.

Het interieur, bereikbaar via twee treden van rode graniet, bevat centraal geplaatst, een Christusbeeld. Op de sokkel is de tekst gegraveerd 'LE CHRIST AVANT TOUT'. Tegen de binnenzijde van elke hoek staat een in natuursteen halfplastisch uitgewerkte zinnebeeldig figuur dat een van de kardinale en goddelijke deugden voorstelt. Voorts liggen in het interieur fragmenten van drie middeleeuwse grafzerken opgeslagen.

Het tentdak wordt bekroond door een stenen Grieks kruis.

Waardering

De VELDKAPEL ('Christuskoepel') als onderdeel van de historische buitenplaats 'Mariëndaal' is van algemeen belang:

- als een eenvoudig en harmonisch voorbeeld van een veldkapel, ontworpen door architect A.J. Kropholler in een voor hem kenmerkend traditionalistische stijl en als voorbeeld van het oeuvre van de architect;

- als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling vlak voor de Tweede Wereldoorlog;

- vanwege de ensemblewaarde in relatie met de overige onderdelen van de historische buitenplaats 'Mariëndaal'.

Adres

Amsterdamseweg bij 453
6816 VJ Arnhem

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0