Villa Weert

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Met elementen van het Neo-Classicisme in 1896 in opdracht van de direkteur van de papierfabriek "Tielens Papier" gebouwd LANDHUIS genaamd "Villa Weert". Het landhuis is gesitueerd in een park met boompartijen en een vijver.

Op de begane grond achter het trappenhuis in de achtergevel is recent geheel in stijl een bescheiden aanbouw met plat dak gebouwd, deze is uitgesloten van bescherming.

Omschrijving Het landhuis heeft een in de lengterichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met zadeldaken en schilddaken met leien in Maasdekking. Aan de linkerzijde bevindt zich een toren met een achthoekig koepeldak gedekt met leien. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en hardsteen. De plint is uitgevoerd in breuksteen. De voorgevel van het landhuis bevat aan de noordzijde een achthoekige toren en aan de zuidzijde een licht vooruitspringende bouwmassa. De vier verdiepingen hoge toren bevat o.a. T-vensters en bolkozijnen en is gedekt door een achtkantig koepeldak. De uitbouw aan de zuidzijde bestaande uit twee bouwlagen en een topgevel bevat op de begane grond een balkon met fraaie consoles en smeedijzeren hek. De eerste verdieping van dit bouwdeel bevat fenètre a terre vensters met hardstenen balustrade. Boven de vensters een timpaan met opschrift:" ANNO VILLA WEERT 1896". De zolderverdieping bevat een T-venster met segment fronton. Tussen de achthoekige toren en de uitbouw een bouwvolume van twee woonlagen met schilddak, gedekt met leien in Maasdekking. Dit gedeelte bevat drie vensterassen, met T-vensters met glas-in-lood. Het meest zuidelijke travee bevat de hoofdtoegang, die via een bordestrap bereikbaar is. De gehele gevel bevat speklagen van hardsteen; de ontlastingsbogen van de vensters rusten op deze lijsten. Tussen de gootklossen zijn tegels als ornament aangebracht. De zuidgevel van de villa heeft aan de westzijde een licht vooruitspringend gedeelte van twee bouwlagen met zadeldak. Hierin bevinden zich twee vensterassen met T-vensters. De vensters van de begane grond hebben glas-in-lood. Aan deze gevelzijde ligt een terras. Dit geveldeel is gecementeerd. De achtergevel bevat aan de zuidzijde een licht uitspringend bouwlichaam. Op de begane grond bevindt zich een erker en op de verdieping een drielichtvenster. De zolderetage bevat een T-venster met segmentboogvormig fronton. Het noordelijk deel van de achtergevel bevat een rondboogvenster voor het trappenhuis en twee vensterassen. Op de begane grond van het noordelijke travee is een erker met daarboven een balkon met gietijzeren balustrade uitgebouwd.

Waardering

De Villa Weert is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en typologische ontwikkeling. Het landhuis bezit in hoge mate architectuurhistorische waarde vanwege het bijzonder belang van het object voor de regionale geschiedenis van de architectuur, en wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleend dit landhuis aan zijn situering in een parkachtige tuin met vijver en tevens aan de bijzondere betekenis van het landhuis voor het aanzien van dit deel van Meerssen. De Villa Weert is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van het exterieur en de zeldzaamheid.

Adres

Weert 78
6231 SB Meerssen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0