Vliegtuigloods

Horizontal tabs

Beschrijving

INLEIDING

VLIEGTUIGLOODS OF GROTE HANGAR. Op rechthoekige grondslag van 64 x 24 m onder geknikt lessenaardak in nieuw-zakelijke trant door J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt, met medewerking van M. Zwanenburg, als VLIEGTUIGLOODS of grote hangar ontworpen hal, in oorsprong bestemd voor de stalling van een dertigtal sport- en zakenvliegtuigen en zonodig nog enkele aan de kapspanten op te hangen zweefvliegtuigen, en een werkplaatsenvleugel aan de NO-zijde ten behoeve van vliegveld Ypenburg (1935-36).

NB. Bij beschikking van 24 juni 1998 (nr. 98/2731) is door de toenmalige Staatssecretaris van O C en W, A. Nuis, aan de toenmalige eigenaar van de vliegtuigloods (de Stichting Museum Historische Luchtvaart Hoogeveen), vergunning verleend voor de demontage te Ypenburg en aansluitend de wederopbouw van de loods op vliegveld Hoogeveen.

OMSCHRIJVING

De vliegtuigloods is opgetrokken als stalen vakwerkconstructie met een vulling van witgesausde kalkzandsteen waarin de ijle, vrijdragende kapconstructie van geklonken vakwerkspanten (geleverd door Rorink & v.d. Broek te Enschede) is geintegreerd; de kap steekt aan beide korte zijden licht uit; de dakbedekking bestaat uit golfplaten. Aan de hoge ZO-zijde zijn twee reeksen roldeuren (zes aan de zuidzijde en twaalf in het middendeel) aangebracht, bekleed met golfplaten; het terugliggend dakvlak daarboven was in oorsprong voorzien van een langgerekt bovenlicht van twee smalle ruiten boven elkaar. De ZW-gevel is geheel blind. De NW-gevel is voorzien van een doorgaand bovenlicht. Aan de NO-zijde bevindt zich de werkplaatsenvleugel onder zadeldak, waarin twee zij-ingangen met te weerszijden grote, van stalen onderverdeling voorziene vensterpartijen zijn geplaatst, omgezet aan de noordzijde. Inwendig aan de ZO-zijde een stalen trapje naar het in oorsprong op de insteekverdieping gesitueerde magazijn.

NB. De bescherming heeft uitsluitend betrekking op de vliegtuigloods zoals hierboven beschreven. Bijgebouwen zijn van bescherming uitgesloten.

WAARDERING

Vliegtuigloods in nieuw-zakelijke trant met bijzonder ijle stalen draagconstructie en nog oorspronkelijke roldeuren, thans te Hoogeveen maar oorspronkelijk deel uitmakend van luchthavencomplex Ypenburg en als zodanig van algemeen belang wegens typologische, bouwhistorische en historisch-functionele waarde.

Adres

Lindberghstraat 4
7903 BN Hoogeveen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0