Vuursteenmijnen (Valkenburg)

Horizontal tabs

Beschrijving

Zuid-Limburg was niet alleen eeuwenlang de plek waar mergel en steenkool gewonnen werd. Al in de Steentijd vond hier mijnbouw plaats. In die tijd was vuursteen het voornaamste product. In Valkenburg aan de Geul werden in 1992 overblijfselen van enkele mijnen ontdekt. Enkele objecten, die van vuursteen uit deze mijnen gemaakt waren, werden 300 kilometer verderop (nabij Frankfurt am Main) teruggevonden!

Tot circa 4000 v.Chr. waren vuursteenknollen, die door de mensen uit de Steentijd werden gebruikt om allerhande gebruiksvoorwerpen te fabriceren, vrij gemakkelijk te vinden. Ze lagen min of meer voor het oprapen langs rivieren en beekjes, in dalen en op hellingen. Toen de bevolking echter sterk groeide, overvleugelde de vraag naar vuursteen het aanbod ervan. Om toch genoeg materiaal te kunnen verzamelen, ontstond de mijnbouw.

Via verticale schachten werd de grondlaag waarin zich vuursteen bevond, bereikt. Vervolgens werden op deze diepte horizontale gangen uitgegraven om de vuursteenknollen te kunnen winnen. Wanneer deze naar de oppervlakte gebracht waren, werden ze alvast voorbewerkt en vervolgens verhandeld.

De vuursteenmijnen aan de Valkenburgse Plenkertstraat zijn sinds 1993 aangemerkt als archeologisch monument. In 1999 werden de gebieden rijksmonument. Aan de straatkant is op een ijzeren balk een tijdlijn aangebracht. Tevens staan er een aantal bordjes met informatie over de zichtbare overblijfselen.

Adres

Plenkertstraat
6301 GL Valkenburg

Openingstijden

De ingang tot de vuursteenmijn bevindt zich tegenover Brouwerij De Leeuw aan Plenkertstraat 90. Het gebied is gratis toegankelijk.

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0