Werk bij Maarsseveen, aardwerk

Horizontal tabs

Beschrijving

Omschrijving complexonderdeel 1

Het uit 1880-1881 stammende AARDWERK van het Werk bij Maarsseveen bestaat uit een terrein met een rechthoekige hoofdopzet met afgeschuinde hoeken en aan de noordzijde een eenvoudig bastion. Het terrein is rondom omgeven door een gracht en een buitenfort. Op een door water omgeven perceel in het noordwesten bevindt zich de fortwachterswoning, die buiten de bescherming valt Het terrein is voor het grootste deel onbeplant. Het fort is toegankelijk middels een aan de zuidzijde over de gracht geplaatste brug. Op het fort bevindt zich aan de zuidzijde een bomvrij gebouw (complexonderdeel 2). Het terrein is grotendeels afgegraven.

Waardering complexonderdeel 1

Het aardwerk is van cultuurhistorische waarde als herkenbaar voorbeeld van een omgracht fort, alsmede van historische waarde als onderdeel in de ontwikkeling van de krijgskunde in Nederland in de negentiende eeuw. Tevens van ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen.

Adres

Herenweg 3
3602 AM Maarssen

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0