Woningbouwcomplex in de stijl van de Delftse School

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

WONINGBOUWCOMPLEX, vrijstaand gesitueerd aan de noordzijde van de Turfsingel en op de hoek met de Walstraat en de Gymnasiumstraat,bestaande uit in totaal 22 beneden- en bovenwoningen, gebouwd in 1937 in opdracht van de gemeente door S.J. Bouma in de stijl van de Delftse School. De woningen zijn thans nog als zodanig in gebruik.

Omschrijving

Het woningbouwcomplex is opgetrokken op een H-vormige plattegrond en telt drie bouwlagen met een zolderverdieping onder individuele tuitgevels met zadeldaken, belegd met een zwart geglazuurde Hollandse pan. Achter op de daken staan karakteristieke zware gemetselde schoorstenen met borden. De brede middenvleugel ligt circa acht meter achter de rooilijn van de Turfsingel. De lage muren aan de straat, de toegangspoorten, de galerijtrappen en de gevel van de begane grond zijn opgetrokken uit een zwartbruine gesinterde steen. De constructieve hoekdelen zijn vervaardigd van beton. De gevels van de eerste en tweede verdieping en de tuitgevels zijn opgetrokken uit een platte rode steen. De poortdoorgangen en de portieken op de begane grond zijn met een rondboog gesloten. De poorten zijn overkapt en gedekt met keramische leien. De een-, twee- of driedelige houten vensters hebben een kruisroedeverdeling en zijn rechtgesloten met een betonnen latei en een hanekam (anderhalfsteens). Twee grote trappen aan weerszijden van het complex leiden naar een galerij op de eerste verdieping waaraan de voordeuren liggen, die zijn gevat in een geprofileerd betonnen kader. Enkele vensters hebben houten luiken. In de geveltoppen zijn rondboogvensters aangebracht, muurankers en zaagtand metselverband. In de zuidelijke zijgeveltop is zeventiende-eeuws natuursteen materiaal gebruikt: barokke voluten, guirlandes, een tympaan en consoles. De achtergevel is grotendeels uit een (goedkopere) perssteen opgetrokken. Enkel de zichtbare gedeelten van de achtergeveltoppen zijn uit bruine baksteen opgetrokken.

Waardering

Woningbouwcomplex, bestaande uit 22 woningen en gebouwd in 1937 naar ontwerp van de Groninger architect S.J. Bouma in de stijl van de Delftse School, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde, vanwege zijn stilistische en ruimtelijke kwaliteit, alsmede vanwege zijn sociaal-maatschappelijke betekenis voor de geschiedenis van de vooroorlogse volkshuisvesting in de stad Groningen.

Adres

Turfsingel 64 t/m 74b
9711 VW Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0