River flow

Ruimte voor de rivier Leefbaar rivierlandschap

Hoogwater Dijkdoorbraken 1995

Volkerak-Zoommeer Veilig vat

ITIN Social

  • Gerard Verbeek
  • Truus Gerritsen
  • Ans Hazenbrouck

Nog geen reacties

River flow

Introduction

Ruimte voor de rivier

De afgelopen eeuwen hebben rivieren steeds minder plaats gekregen in het landschap. Tegenwoordig regent het vaker en harder, dus is er meer water af te voeren. Het is geen duurzame oplossing om de dijken te blijven verhogen, want dat vergroot het risico op dijkdoorbraken met grootschalige overstromingen tot gevolg. De strijd tegen het water moet een andere invulling krijgen. Het nieuwe watermanagement is gericht op Ruimte voor de Rivier, een landelijk project dat met name wordt uitgevoerd in het stroomgebied van de Rijn en de vertakking naar de Ijssel. Op meer dan dertig plekken zijn werkzaamheden die vanaf 2015 de veiligheid in de rivierendelta voor de circa vier miljoen inwoners waarborgen.

Hoogwater

Statistisch gezien bijna onmogelijk, maar in de eerste weken van het jaar 1995 was er, net als met kerst 1993, sprake van extreem hoog water in de Nederlandse rivieren vanwege aanhoudende regen. 250.000 mensen werden verplicht voor vijf tot veertien dagen geëvacuurd vanwege de kans op dijkdoorbraken. Dit zou een watersnood als gevolg hebben waarbij plaatsen aan de Waal vijf meter onder water kwamen te staan, oftewel de eerste twee verdiepingen van de huizen. Henny Huisman en Linda de Mol presenteerden een landelijke inzamelingsactie op televisie voor de schade na een dijkdoorbraak,die echter niet plaatsvond. De hoge waterstanden en de overstromingen in Limburg uit deze periode vormden het keerpunt van het watermanagement: de rivier moet ruimte krijgen.

Volkerak-Zoommeer

De watersnoodramp in 1953 gaf de doorslag tot de aanleg van de Deltawerken, die de zuidelijke kustprovincies beschermen tegen hoogwater van zee. Eén van de Ruimte voor de Rivier-projecten, de waterberging Volkerak-Zoommeer, dient om overvloedig rivierwater tijdelijk op te vangen, indien de stormvloedkeringen gesloten zijn. Zo’n uitzonderlijke situatie wordt eens in de 1400 jaar verwacht. Maatregelen bereiden het gebied voor op een waterstijging van 10 centimeter per uur gedurende een etmaal, tot een maximaal volume van 46.000 Olympische zwembaden. Naast het aanleggen van een waterberging worden nog acht methodes aangewend die bijdragen aan de veiligheid van de rivieren, zoals het verleggen van dijken, het graven van hoogwatergeulen en het verlagen van uiterwaarden.

‘Ruimte voor de Rivier is hoogwaardig en innovatief watermanagement. Daar zijn wij altijd goed in geweest. En dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst.’

Om dijkdoorbraken en overstromingen tegen te gaan is het huidige watermanagement gericht op ruimte voor de rivier.

Circa:
Nee

Adres

Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder
Nederland

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0