De draak van Gelre

De draak van Gelre is een sage over het ontstaan van de naam van Gelderland en de herkomst van mispelbloemen in het (oude) wapen van de provincie. De sage bestaat in verschillende varianten. De oudst bekende variant stamt uit 1465.

"Groenblauw glinsterden zijne schubben in het zonnelicht, kwaadaardig zette hij de vale vlies-vleugels op, zijn spitse tong puntte uit den geweldigen muil, dien hij onheilspellend opensperde, toen hij zijn tegenstander gewaar werd." Dit citaat komt uit een publicatie ‘Geldersche sagen’ uit 1930. Een vreselijke draak zou in het de negende eeuw dood en verderf hebben gezaaid in de streek in Duitsland rond het stadje dat later Geldern werd genoemd.  

Dappere edellieden

Nadat Lupold en Wichard, zonen van Otto van Pont de vreselijke verhalen hadden vernomen, trokken ze in het jaar 878 ten strijde om het beest omschadelijk maken. De draak, 'niet moelijk te ontwaren door de oplichtende ogen,' lag onder een oude mispelboom. De jonge mannen slaagden erin de draak te doden. Op deze plek bouwden ze een kasteel dat ze Gelre noemden, naar het geluid dat het ondier uitstiet toen het de laatste adem uitblies. In de omgeving van de burcht werden steeds meer huizen gebouwd tot een een complete stad verrees. Deze behield de naam Gelre. De bevolking aanvaardde vrijwillig de heerschappij van de dappere mannen.
Lupold stierf kinderloos. Zijn jongere broer Wichard volgde hem op als heer van Gelre. Hij trouwde met Margaretha, dochter van Herman van Hameland, graaf van Zutphen. Ze werden stamouders van het gewest Gelre, waaraan de latere provincie Gelderland haar naam ontleende. 

Mispel

Wichard voerde vanaf dat moment drie mispelbloemen in zijn wapen ter herinnering dat de draak onder een mispelboom werd verslagen. In zowel het oude Gelderse wapen als in wapens van steden rondom het Duitse Geldern zijn de mispelbloemen aanwezig. 

Geldern

De sage is in Duitsland populairder dan in Nederland. In het Duitse Geldern had de kerktoren tot 1945 geen weerhaan, maar een draak op de torenspits. In 1921 en 1922 werd in Geldern tevens noodgeld uitgegeven met een afbeelding van de draak. In 1990 werd daar op de markt een fontein geplaatst met de Gelderse draak. 

 

Bronnen:
http://www.verhalenbank.nl/items/show/51266
https://www.youtube.com/watch?v=cl-yEIofgmQ

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0