Hengelen

Deze zomer was ik gids-vrijwilliger in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht, aan de drukke Oudegracht. Een schuilkerk, met een geheel eigen plek in de driehoek religie-macht-spel.

De kerk is van buiten niet als zodanig herkenbaar. Weet je niet beter, dan zou je denken dat achter de gevel een statig patriciërshuis schuil gaat. Het gidsen begint daarom al op de stoep. Wil je mensen binnen krijgen, dan moet je ze persoonlijk uitnodigen. 'Hengelen' noemt een van mijn collegagidsen dat.

Kerk in brouwerij

Per gratie mochten de doopsgezinden in 1773 van een leegstaande brouwerij aan de Oudegracht hun kerk maken, maar het gebouw moest van buitenaf niet herkenbaar zijn als kerk. Vandaar die gevel. Vanaf de straat mocht de kerkruimte niet zichtbaar zijn. Een luidklok was niet toegestaan.

Dat de doopsgezinde kerk een schuilkerk is, komt doordat calvinisten in Utrecht het lange tijd voor het zeggen hadden. Wat zij zagen als ketterij, zoals de doopsgezinde volwassenendoop, mocht niet worden gepropageerd. Het werd hooguit getolereerd. Ook andere kerkgenootschappen werden gemarginaliseerd en hadden hun eigen schuilkerken.

Macht versus spel

Binnen de driehoek religie-macht-spel verkeren macht en spel meestal op gespannen voet. In elke religie krijgt macht een eigen vorm, ergens tussen horizontaal en verticaal in. Spel wordt in religies zichtbaar in het spelen met betekenissen, bijvoorbeeld rond de zin van het leven, maar ook in ritueel, zoals de doop. Doorgaans lukt het de macht om het spel te temmen tot vaste leer en voorgeschreven ritueel. Afwijkingen heten dan ketterijen.

Omdat de Doopsgezinden eigenzinnig hun spel speelden en de calvinisten daar niet van gediend waren, is het dus nu deel van mijn gidsentaak om mensen naar binnen te vragen. Eigenlijk is dat hengelen best leuk, want daardoor had ik geregeld leuke gesprekken met voorbijgangers, of ze nu binnen kwamen of niet.

(eerder verschenen op www.andredroogers.nl, een site over religie-macht-spel)

Jaar:
1773
Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0

Reacties

Awesome post. Typically the put up can affect a considerable amount of instant concerns our the community. We tend to can't be uninvolved towards such concerns. This unique put up will provide good ideas not to mention strategies. Especially instructive not to mention efficient. best CBD oil for anxiety
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. buy CBD oil 1000mg
I love significantly your own post! I look at all post is great. I discovered your personal content using bing search. Discover my webpage is a great one as you.I work to create several content this post. Once more you can thank you and keep it create! Enjoy! CBD oil for sale