Kogge

Een kogge is een schip dat geïntroduceerd werd door het Noord-Duitse Hanzeverbond om goederen te vervoeren. Het type verscheen rond 1200 en werd ontwikkeld vanuit het Vikingschip, of om preciezer te zijn een subtype daarvan, het zeegaand vrachtschip ook wel knarr genaamd. Het was gebouwd op rechte kiel en stevens en had een geheel of gedeeltelijk dek.

Een kogge kon aanzienlijk meer vracht vervoeren dan de knarr, maar had dan ook meer kracht, dus wind, nodig om te kunnen varen. Koggen hebben in de tijd van 1200 tot +/- 1450 een enorm succes gekend. Het belangrijkste kenmerk is dat zij de ontwikkeling hebben gemaakt naar het stevenroer. Er was een enkel dwarsgetuigd zeil, aan een midscheeps of in latere tijd een iets meer naar voren geplaatste mast. Het is als vrachtschip uiteindelijk verdrongen door de hulk.

Archeologie
Een groot en relatief goed bewaard exemplaar van een kogge werd in 2000 in de buurt van Doel gevonden, bij graafwerken aan het Deurganckdok. In 2002 werd een tweede, kleiner exemplaar in hetzelfde dok gevonden. De Kogge wordt vanaf 2010 door het Agentschap onroerend erfgoed onderzocht in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. Het project De Kogge zal uitmonden in een bewaring en een museale tentoonstelling.

Na het droogvallen van de Flevopolder zijn verschillende koggen opgegraven en geconserveerd. In Nederland is in Kampen een kogge gereconstrueerd. Deze vaart sinds 1998 onder de naam Kamper Hanze Kogge. De kogge die als voorbeeld voor de reconstructie diende is gebouwd met hout uit 1336.

In de middeleeuwen werd een kogge in vier maanden gebouwd. In Kampen is vier jaar aan de reconstructie van het schip gewerkt. De Kamper Kogge heeft een diepgang van 2,5 meter,een hoogte van 22 meter (inclusief mast), een lengte van 20 m, een gewicht van 85 ton, waarvan 45 ton ballast. Deze kogge wordt gevaren met 12 bemanningsleden en vaart nog zonder motor. In 2004 heeft de Kamper Kogge een Ommelandvaart gemaakt. Deze tocht duurde 7 weken en voer langs steden in Duitsland, Denemarken en Zweden. Er zijn in Duitsland en Zweden ook 4 koggen gereconstrueerd.

Jaar:
1200 / 1450
Circa:
Ja

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0