Out of the box bij M2 op de Brouwersgracht

Op een van de mooie augustusdagen ging ik op bezoek bij een kunstenaarsatelier aan de Brouwersgracht. Er zijn daar diverse ateliers en dit atelier was atelier M2. Toevallig het atelier van twee kunstenaars: Peter Brinkman en Titus Bovenberg. Die naam M2, mannen twee, klopte.

De twee mannen hadden met medekunstenaars - Christoph Souques (FR), Sophie Gabrielle Marie en Anat Ratzabi - een eenmalige tentoonstelling gemaakt, die een dag zou duren. 

A session beyond agenda, crowd & intimacy  

Op de vloer van de kunstruimte en op een verhoging op het eind zagen we vele figuurtjes op een verhoging van bakstenen, waardoor je de aanblik had van een reeks van altaartjes. De figuurtjes waren van hout, gips en textiel. Het leek wel of er een soort eredienst gaande was. Achterin op een verhoging, speelde toepasselijke muziek. Christoph Souques had het geheel, waarvan ook de werken van de andere kunstenaars deel uitmaakten, ‘A session beyond agenda, crowd & intimacy’ genoemd. Als hij zijn kunst maakte, had hij behoefte aan intimiteit, vertelde hij, maar als de kunst af was, was het wel zo leuk dat de mensen (the crowd) er kennis van nam. Maar als de crowd er was, had hij daar na een tijdje snel genoeg van en wilde hij weer naar de intimiteit. 

Ecokathedraal

Links tegen de muur waren foto’s met tekst over de Ecokathedraal die Brinkman en Bovenberg op het kunstlandgoed van de Verbeke Foundation in Kemzeke hadden gemaakt. Ze waren er vorig jaar mee begonnen. Er waren al contouren van muren te zien tegen een kleine heuvel, en elke keer als er een lading stenen geleverd werd, werd er verder gewerkt aan de kathedraal. Het project was, zoals dat met de middeleeuwse kathedralen het geval was, niet een zaak van een jaar, een decennium, of een eeuw, maar van eeuwen, vertelde Peter Brinkman mij.  

On bare feet

Aan de rechtermuur was een video-installatie te zien van Anat Ratzabi. Ratzabi had de verschillende kunstenaars bij elkaar gebracht.

''Het verhaal in dit kunstwerk toont met henna beschilderde voeten die dansen. Het is mijn uitvoering van een traditionele Jemenitische dans op een oude opname van mijn zingende grootvader. De shamanistische trommelklanken, de herhalende beats en dans bewegingen resoneren ritualisme en verheffen zich tot een staat van trance die verschillende tijdconcepten verweeft.”
Het beeld werd vertoond op een vergroot formaat aan de muur. Dat was, aldus Anat, bedoeld om ervoor te zorgen dat een sterke en enigmatische sfeer in de ruimte ontstond. 

Kortlopende tentoonstellingen

Twee weken later vertelt Anat meer over deze eenmalige expositie. Out-of-the-box denkend wilde ze het kunstenaarschap promoten, niet alleen van haar zelf, maar ook van anderen. Op die manier werden bruggen gebouwd en konden nieuwe activiteiten gecreëerd worden.

Anat: “Ik begon met Cristoph, hij komt uit het Pyreneeëngebied en rijdt met zijn bestelwagen vol met kunst door heel Europa om op diverse plaatsen, vaak samen met anderen, kortlopende tentoonstellingen te maken. Hij wilde ook graag een keertje iets in Nederland doen en ik kwam toen via-via bij Peter en Titus terecht. En die vonden het een mooi idee om het in hun ruimte uit te voeren.”

Peter en Titus bleken goed gezelschap om hun ruimte conceptueel in te vullen. “Er ontstond iets nieuws. We creërden samen een taal dat het potentieel in zich had om er meer van te maken. We gaven elkaar veel ruimte.”

Interactie

Er kwamen veel mensen op bezoek. “Iemand ging zelfs dansen tussen de kunstwerken. Interactie met anderen was belangrijk, en dat kregen we. Als je rijk aan inhoud bent, kun je altijd uitwisselen. Het was voor mij een hele gewaarwording en ik heb het vertrouwen dat er uit de samenwerking meer te halen valt. Het moet niet al te georganiseerd verlopen, maar wel enigszins planmatig. Er moet ruimte zijn om dingen te laten ontstaan.”

Anat en Peter en Titus zijn erna de Ecokathedraal in Kemzeke gaan bekijken en het plan is om later naar de Pyreneeën te gaan, naar woon- en werkruimte van Christoph.

Explosie van energie

Anat tot slot: “Het lijkt op de leden van een band die samen nieuwe muziek componeren. Ik was even dirigent, maar kan morgen de violist zijn. Het is een explosie van energie die je laat stromen. Je kijkt er naar en ziet met vertrouwen dat alles op zijn plek komt. Je moet wel het experiment / de dynamiek toelaten.”

Afbeeldingen

1) Anat en Christoph in kind of brainstorm, foto Jay Aron, 2) De Eco Kathedraal in Kemzeke, 3) Groepsfoto bij M2, foto Jay Aron, 4) Installation of Christoph Souques cs, 5) On Bare Feet Video, installatie Anat Ratzabi, 6) Spirit of Sharing Anat &Christoph next to the mobile atelier, foto Jay Aron, 7) Sound Installation of Sophie Gabriella 

http://www.anatratzabi.com/
https://www.facebook.com/anat.ratzabi
http://www.titusbovenberg.com/
https://www.christophesouques.com/about
https://www.stichtingtijd.nl/nieuwsberichten/een-nieuwe-ecokathedraal-in-belgie
https://verbekefoundation.com/

 

 

 

 

 

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0

Reacties

This is very interesting, but it is necessary to click on this link: 토토사이트
Generally when I browse the net I try to find web pages that offer good information and so I found this website. Often times when I have been to this website I've truly really enjoyed the great content on this site. I will be certain to look for your future write-up.. Thanks for the nice posting I am going to come again in the future. uk virtual number
Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. 안전사이트
Why do only so much written on this subject? Here you see more. 바카라사이트
I can give you the address Here you will learn how to do it correctly. Read and write something good. 안전공원
Within this webpage, you'll see the page, you need to understand this data. мебели софия
You bear through a awesome vacancy. I sanity definitely quarry it moreover personally suggest to my buddys. I am self-possessed they determination be benefited from this scene. мебели варна
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. the avenir
Amazing, this is great as you want to learn more, I invite to This is my page. hyll on Holland
Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. van Holland
In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: the landmark
Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. van Holland
Why do only so much written on this subject? Here you see more. the m condo
I propose merely very good along with reputable data, consequently visualize it: peak residence
In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. forett at bukit timah
Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... sıra bulucu
I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. For Health Tips
Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. izmir hurdacı firması
Cpasbien 2019 - Télécharger vos Films, séries, musique, logiciels, jeux c pas bien