Rondom het Hollands Historisch Festijn

Rondom de Hofvijver werd dit jaar van alles georganiseerd voor Prinsjesdag... Van prinsjesontbijt tot het Hollands Historisch Festijn, en maakte hiervan maakten wij een verslag… De eerste zes minuten liepen we langs de Hofvijver, waar hard werd gewerkt voor het prinsjesontbijt,

De bewoners van het Historisch Kampement maakte zich klaar voor het geen wat komen zou… Begeleid met live zang en muziek konden de bezoekers heerlijk in de stemming komen…

Historisch Kampement

Hier kon je kennis maken met de historie van 1018 tot 1919 met betrekking tot het Binnenhof. Met graaf Dirk uit de Vikingentijd, de grondlegger van het graafschap Holland in 1018. Graaf Floris V die de Ridderzaal heeft laten bouwen, zijn zoon Jantje en Jacoba van Beieren, de laatste Gravin van Holland. Ook de Compagnie van Brederode en de Huurlingen zijn aanwezig die de graven en stadhouders ondersteunden bij het uitoefenen van hun macht.

Burgemeester

Vanaf een bootje op de Hofvijver... sprak Pauline Krikke onze burgemeester de gasten toe... Gevolgd met een kleine stukje van de quiz die ook in het teken stond van de geschiedenis van Holland… Zo was ook vader des vaderlands Willem van Oranje en Johan van Oldenbarnevelt te gast en vroegen de mensen tijdens het ontbijt diverse historische vragen… Vanaf 10.45 zien we Angelique Schipper, gastvrouw van het HHF op de hofvijver, ook zij vertelt iets over Prinsjesdag…

Officiële start HHF

 Vanaf 13.17 zijn we op het Lange Voorhout voor het schouwspel en de start van het HHF. Bert van Alphen (wethouder emancipatie)en Aletta Jacobs spraken iedereen toe…Waarna het schouwspel los barstte… Na 38.45 lopen we langs een aantal plekken....

Onbekende monument!

Bij 40.50 zijn we bij de Grondwetbank een (onbekend) monument waar 100 jaar kiesrecht centraal staat... Alleta Jacobs en 100 vrouwen vertellen over 100 jaar kiesrecht..
Bij 47.00 zijn we op het Lange Voorhout voor het steekspel...
Om 1.03 zijn we bij de paleistuinen voor een ontmoeting met onze 8 koninginnen... Verslag van de slotshow...
(Om 1.21 zijn we bij) Op de tweede dag was op het Lange Voorhout weer een show van het HHF.

De beelden van Regio Business TV (met dank) laten zien o.a. de slotshow met het kanonschieten Met medewerking van Regio Business TV, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gravin van Bylandt Stichting, Cultuurschakel  

https://www.haagsedingen.nl/

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0