Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden

De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden organiseert enkele keren per jaar een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere bijzondere plaatsen in en om Zuid-Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer daar een jaarfeest of een gedenkdag van een heilige wordt gevierd.

De routes gaan over rustige wegen en paden, zoveel mogelijk door bossen en open veld. Devotie en een gezellige sfeer gaan hand in hand.

De opzet van een pelgrimswandeling

De pelgrimswandeling is geen processie of een gebedstocht in die zin dat er voortdurend gebeden wordt onderweg. Er is veel ruimte voor onderling gesprek of zomaar stil genieten. Er zijn wel bezinningsmomenten aan het begin, onderweg en op het eindpunt. Elke tocht begint steeds in een kerk of bij een wegkapel met een verwelkoming en informatie over de wandeling die komen gaat. Elke deelnemer krijgt een folder met een Middeleeuws reisgebed, waarmee de tocht begint. Er staan ook enkele andere teksten op (gebeden, gedichten, liederen) rond telkens een ander thema, t.b.v. bezinningsmomenten die wij hier en daar onderweg houden in een kerk of kapel of bij een wegkruis. Op het eindpunt is er meestal een korte viering, ofwel door de SPV voorbereid, of we sluiten ons aan bij een viering ter plaatse. Om mee te doen aan onze pelgrimswandelingen hoeft men niet katholiek te zijn of zich als gelovige te bekennen: iedereen is welkom!

Type organisatie

E-mailadres

info@spvlimburg.nl

Tags

Reageren