Agnietenhof (Zutphen)

Horizontal tabs

Beschrijving

Twee devote vrouwen, Regelant Groenloch en Styne van Griet, bestemmen op 12 december 1397 het door hen bewoonde huis aan het Oude Wand bij de Komsteeg beschikbaar te stellen voor bewoning door vrouwen die een vroom leven willen leiden. Voor hun onderhoud zouden deze vrouwen aangewezen zijn op eigen bezit of op eigen werk. Het vrouwenconvent 'Agnietenhof', ook wel Adamanshuis genoemd, is hiermee een feit. De naam van het vrouwenklooster ontleent haar naam aan St. Agnes.

Samensmelting

Op 9 augustus 1398 verklaart het echtpaar Henrick Adaman van Vorden en Geese Blommenaersdochter hun woonhuis, gelegen naast dat van Regelant en Styne, voor eenzelfde doel af te staan. Het duurt niet lang of de beide huizen worden samengevoegd en er ontstaat een zeer nauwe band met de Moderne Devotie (spirituele beweging binnen de Middeleeuwse Katholieke kerk). De fraterhuizen van deze stroming leveren bijvoorbeeld de biechtvaders van de zusters.

Constructie

De Agnietenhofwordt gevormd door een bebouwing rondom een rechthoekige binnenhof waartoe twee poorten toegang geven. De lange en wisselvallige geschiedenis van het complex is uitvoerig beschreven en gedocumenteerd. In samenhang met de restauratie heeft een diepgaand archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de kapel en de aangrenzende bebouwing plaatsgevonden

Adres

Oude Wand 31
7101 LJ Zutphen

Openingstijden

n.v.t.

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0