Huize Steenwijk

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

Het PARK bij het kloostercomplex "Huize Steenwijk" bevindt zich aan de oostelijke zijde van het landgoed en grenst direct aan de Boxtelseweg. Het park, dat vermoedelijk dateert uit de negentiende eeuw, toont een aanleg in Landschapsstijl.

Omschrijving

Het park beslaat een globaal rechthoekig terrein ten oosten van het fraterklooster (complexonderdeel 2). Aan de noordelijke zijde wordt het park begrensd door de Kettingweg, aan de oostelijke zijde door de Boxtelseweg, waar het door een gracht van deze wegen wordt gescheiden. Langs de zuidelijke zijde van het park loopt de door oude beuken omgeven oprijlaan. Deze draait in een kwart cirkel om een open ruimte in het midden van het park en eindigt voor het klooster, dat tevens de westelijke begrenzing van de open ruimte vormt. Een poort bestaande uit een sierhek tussen bakstenen pijlers geeft vanaf de Boxtelseweg toegang tot deze oprijlaan. Langs de oostelijke en noordelijke zijde van het park bevindt zich een vrij dichte begroeiing met bomen en struiken. Aan de westelijke zijde van de open ruimte is tegenover de ingang van het klooster een Neo-Gotisch Heilig Hartbeeld (onderdeel 3) geplaatst.

Waardering

Het park behorend bij het fraterklooster "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. Het is van tuinhistorisch belang als bijzondere illustratie van een bij een landgoed behorend, in landschappelijke stijl aangelegd park. Het park heeft ensemblewaarde vanwege de sterke visuele relatie tussen de groenaanleg en de bebouwing, die een visueel middelpunt van het park vormt. Het park is van belang vanwege de gaaf bewaard gebleven, waarschijnlijk nog uit de negentiende eeuw daterende aanleg.

Adres

Boxtelseweg 58
5261 NE Vught

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0