Pakhuis Friesland

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding PAKHUIS, met het aangrenzende pakhuis op nr. 44 gesitueerd aan de Aweg en het Hoendiep, gebouwd in 1912 als korenpakhuis in opdracht van J. van der Veen en M. Dijkstra naar ontwerp van de Groninger architecten K.H. en T. Holthuis in een ambachtelijk-traditionele bouwstijl. In 1923 is het pakhuis gedeeltelijk verbouwd en is de nu nog aanwezige elevatortoren van golfplaatmateriaal op de dak geplaatst. In 1959 werd een losinrichting geplaatst over de Aweg naar het Hoendiep, die thans niet meer aanwezig is. Het gebouw is thans in gebruik als bedrijfsruimte. Omschrijving Het gebouw is opgetrokken op een diepe, in hoofdvorm rechthoekige plattegrond en telt vijf bouwlagen onder een plat dak. De voorgevel, die is opgetrokken uit roodbruine baksteen, is acht traveeën breed en asymmetrisch van opzet. De middelste travee bevat houten hijsdeuren, geflankeerd door vensteropeningen, één ter linkerzijde en drie ter rechterzijde. Alle venster- en deuropeningen zijn segmentboogvormig gesloten en hebben hanekammen van rode baksteen en houten luiken. Tegen de uitgemetselde geveltop is een houten trijshuisje met hijsbalk aangebracht. De linker travee heeft houten hijsdeuren over drie bouwlagen, geflankeerd door telkens één venster; op de twee bovenste bouwlagen bevindt zich in het midden een venster. Onder de daklijst bevinden zich een boogfries (segmentboogvormig) van rode baksteen en een tandlijst. Waardering PAKHUIS, opgetrokken in een ambachtelijk-traditionele bouwstijl naar ontwerp van de Groninger architecten K.H. en T. Holthuis, van algemeen belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde en vanwege zijn betekenis voor de sociaal-economische geschiedenis van de stad Groningen en in het bijzonder de negentiende-eeuwse graanhandel.

Het grote, vijflaags voorm. pakhuis Bremen (Westerkade 14a-15), gebouwd in 1891 voor graanhandelaar A.J. Wijnne, heeft een gebogen voorgevel. Het mozaïek met kaasdragers op de begane grond dateert uit 1949, toen het in gebruik was als kaaspakhuis. Vooral de centrale ingangstravee is sterk verbouwd. Vanaf het eind van de 19de eeuw komen meer vijf tot zeven bouwlagen hoge pakhuizen tot stand. Traditioneel van opzet, maar voorzien van eenvoudige jugenstilelementen, is het vijflaags voorm. pakhuis Haddingestraat 18 uit 1901, gebouwd in opdracht van B. Wortelboer. Het vijflaags koffiepakhuis Nieuweweg 33 verrees in 1902 voor de firma Tiktak naar een ontwerp van G. Nijhuis. Het uit 1885 stammende pakhuis Lage der A 12 is in 1903 met twee hijstraveeën verbreed en verhoogd tot zeven bouwlagen. Een strakke gevel met alleen een getoogd fries als decoratie heeft het vijflaags korenpakhuis Friesland (Aweg 43), gebouwd in 1912 naar ontwerp van K.H. en T. Holthuis in opdracht van J. van der Veen en M. Dijkstra. Een duidelijke vernieuwing in de pakhuisarchitectuur is te vinden bij het dekkledenmagazijn van de Gebr. Waterborg, Lage der A 2, gebouwd in 1923 naar plannen van B. Kazemier & T. Tonkens. Nieuw is zowel de asymmetrische opzet van dit zeslaags bouwwerk als de toepassing van reeksen stalen laddervensters. Het houten trijshuisje is opgenomen in een afsluitende rondboog van de hijstravee. Een gevelsteen met het opschrift ‘In de jachtwagen Groningen, Melkinrichting Stad en Lande 1723’ herinnert aan een oude schippersherberg die hier eens heeft gestaan.

Adres

Aweg 43
9718 CX Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0