Woning en winkelcomplex in de verstrakte vorm van de Amsterdamse School

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

WONINGCOMPLEX met WINKELS, gesitueerd in de zuidelijke gevelwand van de Korreweg tussen de Petrus Hendrikszstraat en de Oppenheimstraat, bestaande uit dertien beneden- en bovenwoningen en drie winkeleenheden, gebouwd in 1930 in opdracht van aannemingsbedrijf fa. H. Koster naar ontwerp van de Groninger architect J.A. Boer in een verstrakte versie van de Amsterdamse School met elementen van de Nieuwe Zakelijkheid. In de loop van de tijd zijn diverse stalen ramen vervangen door houten kozijnen en ramen. De woningen worden bewoond door particuliere eigenaren.

Omschrijving

Winkelwoningcomplex van drie bouwlagen onder een platdak. De gevels hebben een asymmetrische opbouw; een middengedeelte wordt aan weerszijden afgesloten door afwijkend vormgegeven hoeken. De westelijke hoek is teruggelegd ten opzichte van de rooilijn en bevat een halfrond bouwdeel, dat de overgang naar de overige gevelwand markeert. De hoekgevels sluiten aan bij de architectuur van de zijstraten. De gevels zijn opgetrokken uit roodbruine baksteen. De begane grond wordt evenals de tweede verdieping horizontaal geleed door een doorlopende betonplaat, waarop glas-in-lood bovenlichten zijn geplaatst boven de voordeuren. De winkels op de hoeken hebben overhoeks geplaatste toegangsdeuren en aan weerszijden grote etalagevensters. De bovenwoningen op de hoeken hebben grote vensters en reeksen verticale vensters met bovenlichten; op de tweede verdieping tussen de vensters een verticale uitmetseling en halfronde betonnen luifeltjes. De oostelijke hoek heeft een twee verdiepingen hoog venster. Het halfronde bouwdeel aan de westkant van bouwblok heeft op de tweede verdieping een betonluifel met afgeronde hoek boven een diep inpandig balkon. Het middengedeelte bevat op de begane grond en eerste verdieping een vensterstrook met binnen de rooilijn geplaatste drieledige erkervensters. Op de tweede verdieping verticale vensters en twee gekoppelde balkondeuren met halfronde betonvoet met smeedijzeren hekwerk en luifel. De dakrand is voorzien van drie rijen rode daktegels.

Waardering

Woningcomplex met een architectonische vormgeving, die typerend is voor de verstrakte versie van de Amsterdamse School van rond 1930 met elementen van de Nieuwe Zakelijkheid, van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde en vanwege zijn betekenis voor het oeuvre van architect J.A. Boer.

Adres

Korreweg 99-111
9714 AE Groningen

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0