Konrad Klapheck, Venus ex Machina | Museum More

Konrad Klapheck, Venus ex Machina | Museum More

Museum MORE toont deze zomer een groot overzicht van het werk van Konrad Klapheck (1935, Düsseldorf). Een man die behoort tot de belangrijkste en meest interessante persoonlijkheden van de naoorlogse Duitse kunstgeschiedenis.

Maar ook een kunstenaar die internationaal waardering oogstte, omarmd door verzamelaars in België, Zwitserland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

Ype Koopmans, artistiek directeur Museum MORE:

Echt bijzonder aan Klapheck is dat je een hele eeuw kunstgeschiedenis terug ziet in hem. Zijn werk staat bol van de verwijzingen naar voorgangers, is tijdloos en tegelijkertijd verbijsterend actueel, telkens opnieuw. Bevriend met Joseph Beuys en Gerhard Richter, was Klapheck een van de drie vaderfiguren van de Rijnlandse kunstscene. Maar bovenal, is hij een einzelgänger om wie je niet heen kunt in de moderne schilderkunst”.

Machines als menselijke figuren

Tegelijkertijd vervreemdend en ‘klassiek’ wordt hij afwisselend beschouwd als avant-gardekunstenaar en nazaat van de Neue Sachlichkeit, late surrealist of voorloper van popart. Al naar gelang de kunstkritiek van dat moment, dichtte men hem een nieuwe positie toe. Klaphecks unieke oeuvre is echter nauwelijks in een stroming te vangen.

Niet in de laatste plaats omdat hij na vier decennia schijnbaar plotseling zijn schilderijen ging orkestreren rondom de menselijke figuur. Een late stijlwisseling die maar weinig kunstenaars aandurven en overleven. Klapheck wel. Daarbij keert hij zijn eigen motief als het ware om: mannen en vrouwen verschijnen als bijna geabstraheerde, verkokerde en mechanische lichamen. Totemfiguren in een paradoxale, strenge wereld vol kleur.

Deze ‘Spätstil’ volstond aanvankelijk als iets waardevols en noodzakelijks voor de kunstenaar zelf, maar maakt veel duidelijk over de grondslagen van zijn totale oeuvre. De looproute van deze tentoonstelling is dan ook achterstevoren. 

https://www.museummore.nl/

Datum:
6 juni 2021 / 26 september 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0