Fort bij Vechten

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort bij Vechten / Castellum Fectio is hét icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een van de grootste en mooiste forten, strategisch liggend op het snijpunt van de Romeinse Limes en de Nieuwe Hollandse Waterline. 

Het Waterliniemuseum is er gevestigd. Fort bij Vechten maakt deel uit van de Stelling van Utrecht, en wel van de tweede linie.  De eerste linie bestond uit de forten De Klop, De Gagel, Blauwkapel, Biltstraat en De Lunetten. Ze werden aangelegd tussen 1815 en 1826. De draagwijdte van het geschut nam halverwege de 19e eeuw zo snel toe dat de forten te dicht bij de stad lagen.

Mobilisatie

Er moest een ruimere lijn getrokken worden, verder van de stad af. Vanaf 1867 kwam er zodoende een tweede linie, waarvan Fort bij Vechten een onderdeel is. De forten oostelijk van de stad staan bekend als ‘De Stelling van Utrecht’. Fort bij Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870. De grote bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd.

Het fort is 17 hectare groot en na Rijnauwen het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tijdens de mobilisatie van ’14 –’18 werden loopgraven en schuilplaatsen van gewapend beton aangebracht. In ‘39-‘40 vond de bouw plaats van drie gietstalen mitrailleurkazematten op het front van het fort. Ook in 1870 was het fort ingezet voor de mobilisatie. Maar nooit is het betrokken geweest bij oorlogshandelingen.

Romeinse Rijk

De geschiedenis van het fort gaat terug tot de Romeinse tijd, toen de Romeinen aan het begin van de jaartelling een fort aanlegden aan de Rijn, die toen hier stroomde. Het was een van hun eerste forten in het drassige moerasland. Er kwam een hele serie forten langs de rivier, die vanaf 47 na Chr. De grens (limes) ging vormen van het Romeinse Rijk in Noord-West Europa. Het castellum bood ruimte aan meer dan 500 ruiters. Op de plek van het fort was de vicus, het kampdorp, ondergebracht.

De plek waar het castellum lag, wordt nu zichtbaar gemaakt. Er is al een grenssteen en een houten wachttoren te zien aan de Marsdijk. Langs een verhoging in het landschap komt een ‘plint’ van beton met allerlei informatie en vondsten van deze plek. Met verschillende beplanting en markeringen wordt de plaats van wegen en gebouwen zichtbaar gemaakt. In poortgebouw N van Fort bij Vechten komt een permanente expositie over de Romeinse geschiedenis.

Fledimella de slavin

Er gaan verhalen van vier personen uit de Romeinse tijd verteld worden: Victor het kind, Fledimella de slavin, Crispinus de leerlooier en Valens de soldaat. Zij laten zien hoe het was om in die tijd te leven. Elk personage krijgt een eigen vitrine en werkbank met attributen die hier gevonden zijn uit de Romeinse tijd.

Het fort en het gebied er omheen zijn rijksarcheologisch monument. Alle graafwerkzaamheden staan onder toezicht van archeologische experts. In de grond zitten nog Romeinse resten. Bij de ontgraving achter de bomvrije kazerne zijn interessante zaken gevonden als een wangklep van een vroegere Romeinse helm, mantelspelden (fibulae), munten en slingerkogels.

Vleermuizen

Het Waterliniemuseum dat in het fort gevestigd is, is een belevenis voor jong en oud. Er zijn interactieve tentoonstellingen over de waterlinies, de Romeinen en de natuur. Het Waterliniepad loopt langs het fort. De vleermuizen zijn  vaste bewoners van het fort. Jaarlijks zijn er diverse evenementen. Er kan ook feestgevierd worden: het fort vormt een unieke ambiance voor trouwerijen en parties.

Afbeeldingen: foto 1-4: Johan Bakker, 5-7: Fort Vechten

Bronnen:

http://encyclopedie-van-de-waterlinie.123website.nl/
http://www.fortvechten.nl/
https://waterliniemuseum.nl/
http://forten.nl/forten/waterliniemuseum-fort-bij-vechten/
http://www.stellingvanutrecht.nl/fort-vechten/

Adres

Marsdijk 2
3981 HE Bunnik

Openingstijden

8.30 - 17.00 uur

Telefoonnummer

030-65 65 285

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0