Antonio Obá: path | Oude Kerk Amsterdam

Antonio Obá: path | Oude Kerk Amsterdam 

De Oude Kerk presenteert Path, een nieuwe site-specifieke installatie van de Braziliaanse kunstenaar Antonio Obá. Speciaal voor Amsterdams oudste gebouw maakte Obá een serie monumentale werken. 

De werken die kunstenaars in de Oude Kerk presenteren, verkennen de akoestiek van het gebouw, spelen met de perceptie van de ruimte of belichten verhalen uit de eeuwenoude geschiedenis van de plek op nieuwe manieren.

West Indische Compagnie

De installatie van Antônio Obá raakt aan de geschiedenis van Nederlands-Brazilië. De Oude Kerk heeft een directe relatie met deze koloniale overheersing. In de Binnenlandvaarderskapel vind je het graf van de Brabantse zeeman Hendrick Corneliszoon Lonck (1568-1634). Door zijn militaire optreden als kapitein-generaal van de West Indische Compagnie kon de Nederlandse kolonie in 1630 in het Noordoosten van Brazilië worden gesticht.

WIC-schepen 

Ook op andere manieren is de Oude Kerk verbonden met de geschiedenis van Brazilië en de Trans-Atlantische slavenhandel. Zeelieden en bestuurders van de WIC (en VOC) waren veelvuldig in de Oude Kerk te vinden. Sommige dienden als kerkmeester, anderen werden hier begraven. In de buurt rond de Oude Kerk waren de kantoren van de handelscompagnieën gevestigd, evenals de slaapvertrekken van de zeelieden. Via de WIC-schepen kwamen ook slaven aan in Nederland en Nieuw-Amsterdam (het huidige New York), waar zij aan de basis stonden van nieuwe zwarte gemeenschappen in deze steden. Path belicht en bevraagt deze gedeelde geschiedenis.

Installatie

De installatie omvat sculpturen en schilderijen. De werken bevinden zich op symbolische plekken in het midden van de kerk, onder meer in het hoogkoor en onder het orgel. In Path speelt Obá met de betekenis van religieuze iconen en rituelen en staat hij stil bij de versmelting van culturele tradities als gevolg van onder meer de koloniale geschiedenis. Met zijn werk onderzoekt Obá de relatie tussen religie, macht en sociale identiteit en biedt een nieuw perspectief op de geschiedenis van de Oude Kerk.

Antonio Obá  

Antonio Obá (Ceilândia,1983) woont en werkt in Brasilia. Hij studeerde Beeldende Kunst aan de Faculdade de Artes Dulcina de Moraes in Brazilië, waar hij in 2010 afstudeerde. Zijn artistieke praktijk bestaat naast beeldhouwwerk en schilderkunst uit performances, waarin hij zijn eigen lichaam vaak als uitgangspunt neemt. Zijn werken concentreren zich op de relatie tussen religie, macht en sociale identiteit. Hij onderzoekt fenomenen als liturgie en rituelen, terwijl hij zich ook bezighoudt met beladen politieke kwesties, zoals de erfenis van kolonialisme en slavernij in het hedendaagse Brazilië.

Vragen van onze tijd 

Door in zijn werk sporen van het verleden zichtbaar te maken verbindt Obá maatschappelijke vraagstukken van onze tijd met verhalen uit het verleden en legt hij sporen bloot van geschiedenissen die uit de officiële historische narratieven en het politieke geheugen van natiestaten zijn gewist. Solotentoonstellingen van zijn werk werden eerder georganiseerd door het X Museum in Pequim in 2022; de Mendes Wood DM galerie in São Paulo in 2017; en de Carnagem Galeria de Arte XXX in Brasília in 2016. Hij nam ook deel aan groepstentoonstellingen, waaronder: ‘TUYMANS – CAHN – OBA Bourse de Commerce’ in de Pinault Collection, Parijs in 2021; ’36º Panorama da Arte Brasileira’ in het MAM, São Paulo in 2019; Histórias Afro-Atlânticas, in het MASP, São Paulo in 2018 en ‘South-South: Let me Begin Again’ in de Goodman Gallery in Kaapstad, Zuid-Afrika in 2017.

De installatie is gecureerd door: Marianna van der Zwaag en Diane Lima en is mede mogelijk gemaakt door de genereuze bijdragen van het Mondriaan Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Foto's: Gert Jan van Rooij

https://oudekerk.nl/

Datum:
12 mei 2022 / 13 september 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0