Jonge vrouwelijke wetenschappers vallen in de prijzen | Hodshon Huis Haarlem

Jonge vrouwelijke wetenschappers vallen in de prijzen | Hodshon Huis Haarlem

Voor de tiende keer op rij vindt op donderdag 21 april de uitreiking plaats van het Nederlandse L'Oréal-Unesco beurzenprogramma 'For Women in Science' (FWIS). De feestelijke, ook online te volgen ceremonie in het Haarlemse Hodshon Huis, zetel van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, staat onder leiding van de ervaren presentator/moderator Fadoua Alaoui. 

Tien jaar FWIS in Nederland  

In 2012 introduceerden L'Oréal Nederland en de Nederlandse Unesco Commissie het nationale For Women in Science-beurzenprogramma in samenwerking met the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Nu, tien jaar later, bewijst dit maatschappelijke initiatief nog steeds zijn waarde. Onder het motto 'The world needs science, science needs women' bevordert het FWIS-programma de wetenschappelijke loopbaan van vrouwen en daarmee ook de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.  

De prijzen

Jaarlijks verstrekt het Nederlandse FWIS-programma twee onderzoeksbeurzen ter waarde van € 25.000, - aan twee uitzonderlijke vrouwelijke wetenschappers op het gebied van life sciences. De opzet is, deze uitblinkers in staat te stellen op hun eigen onderzoeksterrein een verdiepingsslag te maken. Voor de duur van een semester kunnen zij, vrijgesteld van reguliere werkzaamheden zoals onderwijs en administratieve en klinische taken, zich volledig richten op hun wetenschappelijke arbeid. Desgewenst kunnen zij onderdak krijgen in het NIAS-KNAW in Amsterdam. Aanvullend kent FWIS de Rising Talent Prize: drie onderzoeksgerelateerde aanmoedigingsprijzen voor jonge vrouwen in de levens- en exacte wetenschappen.  

Fellowships 2022

Winnaressen van de 'For Women in Science'-beurzen 2022 zijn dr.Betty Tijms en dr.ir.Marjon de Vos.

Betty Tijms, psycholoog, neuro-informaticus en universitair hoofddocent aan het VUmc Alzheimercentrum, doet onderzoek naar de vroegste veranderingen in de hersenen bij mensen die de ziekte van Alzheimer ontwikkelen. Een op de zeven mensen ontwikkelt deze hersenaandoening. Onlangs ontdekte zij drie verschillende moleculaire Alzheimer-subtypes. Vanuit de veronderstelling dat elk subtype een eigen specifieke behandeling en elke patiënt dus een behandeling op maat vereist, probeert zij nu de verschillende subtypes en de onderliggende oorzaken in kaart te brengen.

Marjon de Vos, microbioloog en universitair docent Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar urineweginfecties - een veelvoorkomende kwaal, vooral bij vrouwen. Gangbare behandelingen met antibiotica leiden tot resistente microben en onbevredigende resultaten. De Vos wil leren begrijpen langs welke ecologische en evolutionaire wegen de resistentie van infectie-bestrijdende middelen tot stand komt. "Dat zal ons helpen om nieuwe behandelwijzen te ontwikkelen." 

Rising Talent Awards

Winnaressen van de Rising Talent Awards zijn Linda Al-Hassany, Sanne van Neerven en Nga Phung.  

Linda Al-Hassany (1993), de nummer een van de FWIS-Rising Talent Prize 2022, werkt aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam aan haar promotieonderzoek naar farmacologische en cardiovasculaire aspecten van migraine. Zij ontvangt € 3.500,-. 

Sanne van Neerven (1991), winnaar van de tweede prijs, haalde haar master oncologie aan de VUmc in Amsterdam. Haar promotieonderzoek richt zich op de intestinale stamcellen die zich in de darm bevinden en die aanleiding kunnen geven tot darmkanker. Zij ontvangt € 2.000,-. 

Nga Phung (1991), winnaar van de derde prijs, promoveerde aan de Universiteit van Potsdam en werkt thans als postdoc aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van kosteneffectieve en efficiënte zonnecellen: specifieke 'tandem zonnecellen'  (bestaande uit perovskiet en silicium) die hogere omzettingsrendementen genereren dan de rendementen van alleen uit perovskiet of silicium bestaande zonnecellen. Zij ontvangt € 1.000,-.  

Eervolle vermeldingen

Eervolle vermeldingen, uitgevoerd door de KHMW, gaan naar Rhythm Shukla en Carmem Maia Gilardoni.  

Rhythm Shukla (1995), scheikundige, werkt aan de Universiteit Utrecht aan promotieonderzoek naar de ontwikkeling van krachtige geneesmiddelen die de meest beruchte ziekteverwekkers onschadelijk kunnen maken en die tegelijkertijd niet vatbaar zijn voor resistentieontwikkeling.  

Carmem Maia Gilardoni (1993), gepromoveerde natuurkundige, werkt als postdoc aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de fundamentele bouwstenen van de kwantumtechnologie, de qubits. Meer in het bijzonder bestudeert zij qubits die worden gevormd door atomaire onzuiverheden in materialen die al op grote schaal dienstdoen in klassieke computertechnologieën. Haar onderzoeksvraag: welke relatie bestaat er tussen vorm en gedrag van deze qubits.  

Feestelijke uitreiking met speciale gasten

De hybride uitreiking die plaatsvindt op donderdag 21 april van 16.00 tot 18.00 uur in het Hodshon Huis (Spaarne 17 te Haarlem), staat in het teken van het jubileumjaar. Om deze tiende editie extra luister bij te zetten, heeft de organisatie twee oud-laureaten uitgenodigd: dr. Maryam Kavousi (laureaat 2014), universitair hoofddocent aan het Erasmus MC te Rotterdam en dr. Jorien Treur (laureaat 2021), universitair docent bij de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Met de winnaressen van dit jaar bespreken zij hun ervaringen en hun dromen. Minister Dijkgraaf feliciteert de winnaressen middels een van tevoren opgenomen videoboodschap. Fadoua Alaoui, een gedreven professional die haar vak tot in de puntjes beheerst, is de moderator van deze bijeenkomst.

Aanmelden voor de online te volgen uitreiking kan via de website van de KHMW: https://khmw.nl. Voertaal: Engels.  

Over L'Oréal

De Groep L'Oréal, het archetype van de "Beauty Pure Player", heeft meer dan 110 jaar ervaring in de beauty-industrie. Research en innovatie staan centraal binnen de organisatie. Wat L'Oréal drijft: waarde creëren en een voorbeeld zijn op het gebied van verantwoordelijkheid en duurzaamheid. L'Oréal zal zich blijven inzetten voor een mooiere wereld. L'Oréal werkt met een toegewijd onderzoeksteam van 4.000 mensen dat ernaar streeft om de schoonheidsbehoeften van een miljard consumenten in de komende jaren te kunnen te beantwoorden. Hiernaast besteedt de organisatie veel aandacht aan het nieuwe CSR programma 'L'Oréal for the Future', waarmee zij zich heeft gecommitteerd aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. 

Over Unesco, de Nederlandse UNESCO Commissie

Unesco is de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & media. Door internationale samenwerking op deze gebieden werkt de organisatie aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's). Unesco geeft prioriteit aan het uitbannen van alle vormen van discriminatie, in het bijzonder in wetenschappelijk onderzoek. De Nederlandse Unesco Commissie is de schakel tussen de in Unesco verenigde wereldgemeenschap, het Nederlandse professionele veld en de Nederlandse overheid.  

Over LNVH

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) zet zich sinds 2001 in voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap, het verbeteren van de positie van vrouwelijke wetenschappers vanuit alle vakgebieden en achtergronden en het bereiken van een inclusieve en sociaal veilige academie waarin gelijke beloning de norm is. Het LNVH werkt aan dit doel door onder andere kennisontwikkeling, capaciteitsversterking en beleidsbeïnvloeding.  

Over NIAS

Het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) selecteert jaarlijks ongeveer vijftig onderzoekers uit binnen- en buitenland voor een fellowship. Geselecteerde wetenschappers krijgen daarbij tijd en ruimte voor onafhankelijk, interdisciplinair en vernieuwend onderzoek. Naast wetenschappers maken ook kunstenaars, schrijvers en journalisten onderdeel uit van deze gemeenschap van denkers. NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen en is het oudste onafhankelijke Institute for Advanced Study van Europa.  

Over KHMW

De wetenschap bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Hiermee houdt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) zich al sinds 1752 bezig, in iedere periode op een eigentijdse manier. Dit gebeurt onder andere door het uitreiken van wetenschappelijke prijzen, het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van lezingen en symposia. De Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis aan het Spaarne in Haarlem.  

Afbeeldingen

1) Betty Tijms, Fotograaf: Dennis van Akkeren, 2) Marjon de Vos, Fotograaf: Dennis van Akkeren, 3) Linda Al-Hassany, Fotograaf: Dennis van Akkeren, 4) Sanne van Neerven, 5) Nga Phung, 6) Rhythm Shukla, 7) Carmem Maia Gilardoni

KHMW | Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
https://www.loreal.com/en/ 

Datum:
21 april 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0